Tczew. Panorama miasta. Widok od strony Wisły

Tczew. Park Miejski – tak zwany park szkolny (założony z inicjatywy dyrektora gimnazjum żeńskiego)

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

Tczew. Widok nad obecną ulicę Czyżykowską / daw. m.in. Zeisgendorferstrasse, Koeningsberger Vorstadt – niem.

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

7/7