Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera – pierzeja południowa. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na obecną ulicę Krótką (daw. Berliner Strasse). Fragment obecnego Placu Generała

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

9/9