Tczew. Rondo Jana Pawła II obiekty widoczne: Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny

Tczew. Osiedle Suchostrzygi. Cmentarz jeniecki / Cmentarz jeńców austro-węgierskich (1866) – niem.

3/3