Tczew. Stare Miasto. Widok od strony ulicy T. Kościuszki obiekty widoczne: fragment ulicy

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Bahnhofstrasse, Dworcowa). Kościół Rzymskokatolicki

Tczew. Dawna ulica Dworcowa. Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau.

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

7/7