Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Dworcowa) obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Stare Miasto. Widok od strony ulicy T. Kościuszki obiekty widoczne: fragment ulicy

Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – niem. Dirschau.

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa) / niem.

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Widok na ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kościół farny / niem. Dirschau. Blick

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa) obiekty widoczne:

10/10