Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – niem. Dirschau.

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Widok na ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego / daw. Dworcowa – niem. Dirschau.

Tczew. Widok na ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego / daw. Dworcowa – niem. Dirschau

7/7