Tczew. Ulica Kopernika / niem. Dirschau. Roonstrasse obiekty widoczne: fragment kamienicy narożnej

1/1