Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tle widoczny

Tczew. Widok na obecną ulicę Kościuszki / niem. Dirschau. Wilhelmstrasse obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Widok na ulicę Kościuszki. Fragment ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau.

Tczew. Widok na ulicę Kościuszki / niem. Dirschau. Wilhelmstrasse obiekty widoczne: kamienica przy

4/4