Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tle widoczny

Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte obiekty

Tczew. Widok na obecną ulicę Kościuszki / niem. Dirschau. Wilhelmstrasse obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte obiekty

Tczew. Widok na ulicę Kościuszki. Fragment ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau.

Tczew. Widok na ulicę Kościuszki / niem. Dirschau. Wilhelmstrasse obiekty widoczne: kamienica przy

Tczew. Dawny Hotel Dworcowy u zbiegu obecnych ulic Tadeusza Kościuszki i Obrońców Westerplatte obiekty

7/7