Tczew. Stare Miasto. Widok od strony ulicy T. Kościuszki obiekty widoczne: fragment ulicy

Tczew. Dawne Łazienki Schefflera przy obecnej ulicy Łaziennej 14 / niem. Dirschau.

4/4