Tczew. Widok na obecną ulicę Sambora (daw. Samborstrasse, Podlitzstrasse) / niem. Dirschau. Samborstrasse

Tczew. Młyn Parowy – rejon obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Akcja gaśnicza

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego

Tczew. Młyn Parowy – rejon obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem.

Tczew. Widok ogólny. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Widok ogólny. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego

7/7