Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ul. 1-go Maja) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße obiekty

Tczew. Ulica Słowackiego. Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (fotografia wykonana z budynku obecnej Szkoły

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Bahnhofstrasse). Widok na obecną ulicę

Tczew. Dawna ulica Dworcowa – obecnie ul. 1-go Maja / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Bahnhofstrasse). Widok na obecną ulicę

5/5