wydarzenie: spotkanie samorządów nadwiślańskich województwa pomorskiego / spotkanie mające na celu zapoznanie uczestników

wydarzenie: Promocja książki Franza Schultza „Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego” / niem. Geschichte

wydarzenie: Promocja książki „Skrzat Samborek z Tczewa” [„Skrzat Samborek z Tczewa” / autor: Jarosław

wydarzenie: Promocja publikacji „Elementarz gwary kociewskiej: gadómy po naszamó” [red. Mirosława Möller, Grzegorz

wydarzenie: Promocja książki Marka Kordowskiego „Opalenie: zarys dziejów wsi kociewskiej” [publikacja sfinansowana

wydarzenie: Promocja książki „Organizacje i stowarzyszenia kombatanckie w latach 1990- 2006” [koncepcja i red. Mieczysław

wydarzenie: Promocja drugiego tomu albumu „Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia” [wzbogacone fotografiami opracowanie

wydarzenie: Promocja książki Bronisława Drewy [„Z boisk i ringów: 75-lecie Klubu Sportowego „Wisła” w Tczewie

11/11