Tczew. Portal mostu drogowego. W tle widoczny fragment mostu kolejowego – reprint widokówki

Tczew. Widok na obecną ulicę Sambora (daw. Samborstrasse, Podlitzstrasse) / niem. Dirschau. Samborstrasse

Tczew. Dawny most kolejowy / niem. Dirchau. Neue Brücke obiekty widoczne: most

Tczew. Kolejowy Klub Wioślarski obiekty widoczne: Wisła most drogowy – widoczny w tle (zbudowany w latach

Tczew. Mosty Tczewskie. Most drogowy. Most kolejowy – widok boczny / Dirschau.

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) / niem.

Tczew. Panorama miasta

Tczew. Most kolejowy. Oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego odbudowanego przez armię niemiecką /

Tczew. Most kolejowy. Oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego odbudowanego przez armię niemiecką obiekty

Tczew. Mosty Tczewskie. Budowa konstrukcji tymczasowego przęsła mostu kolejowego / niem. Dirschau.

Tczew. Mosty Tczewskie. Budowa konstrukcji tymczasowego przęsła mostu kolejowego / niem. Dirschau.

Tczew. Most kolejowy. Oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego odbudowanego przez armię niemiecką obiekty

Tczew. Mosty Tczewskie. Budowa tymczasowego przyczółka mostu kolejowego / niem. Dirschau. Die

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie / niem. Dirchauer Brücken nach der

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie / niem. Die von den Polen

Tczew. Mosty Tczewskie. Detonacja Mostów Tczewskich / niem. Die Dirschauer Weichselbrücke im

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) obiekty widoczne:

Tczew. Pogłębiarka Cruachan w Porcie Zarządu Dróg Wodnych na Wiśle [nadruk widoczny na rewersie karty

Tczew. Dawna przystań wioślarska obiekty widoczne: łódź flagi [biało-czerwone] przystań wioślarska statek

Tczew. Widok na obecną ulicę Nad Wisłą (powódź 1924) obiekty widoczne: budynek przy ulicy

25/171