Tczew. Plac Generała Józefa Hallera – wschodnia pierzeja rynku obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Budynek przy ulicy Gdańskiej 49 (dawniej sklep i restauracja Gertrudy i Pawła Richterów)

Tczew. Fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

Tczew. Fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

8/8