wydarzenie: Promocja książki „W przededniu wolnej Polski. Młodzież pyta… o strajki 1988 roku” pod red.

wydarzenie: Promocja książki Witolda Bieleckiego „Szkice z dziejów Związku Byłych Więźniów Politycznych Ziemi

2/2