Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Dworcowa) / niem. Dirschau.

Tczew. Elektrownia miejska przy ulicy Nowej – widok z zewnątrz obiekty widoczne: elektrownia

Tczew. Wodociągi miejskie. Ujęcie wody „Park Miejski” – hala maszyn po modernizacji w 1928

Tczew. Elektrownia miejska przy ulicy Nowej – wnętrze elektrowni obiekty widoczne: elektrownia

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. Dworcowa) obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera – fragment pierzei zachodniej. Fragment

Tczew. Widok na ulicę Kard. Stefana Wyszyńskiego

7/7