Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Linia budynków przy ulicy

Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Fragment Parku Miejskiego /

Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Fragment Parku Miejskiego /

Tczew. Stare Miasto – widok od strony Parku Miejskiego. Fragment Parku Miejskiego /

4/4