wydarzenie: Promocja książki Czesława Glinkowskiego „życie Tczewem pisane: refleksje długoletniego prezydenta miasta”

zabytki: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2.

3/3