Tczew. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica (ulica Stoczniowców, godz. 17:15)

Tczew. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica (ulica Stoczniowców, godz. 17:15)

miejscowość:

 • Tczew

miejsca powiązane:

Działki Staszica / Abisynia / Osiedle Stanisława Staszica – teren znajdujący się pomiędzy wałami wiślanymi na północ od byłej już Stoczni Rzecznej; w latach trzydziestych XX wieku zasiedlony głównie przez ludzi bezrobotnych i ubogich.

Z wału rozciąga się widok na nędzną nad wyraz Abisynię. Tyczkowe szałasy przeplatają małe budyneczki. Z widocznym wzruszeniem opowiada nam o harcie woli mieszkańców tej dzielnicy p. starosta Biały: – Te budynki postawili przy pomocy rąk własnych i swoich krewnych bezrobotni, zarabiający na doraźniaku ledwie kilka złotych tygodniowo. Z tych groszowych zarobków potrafili oni zaoszczędzić na cegły, drewno, wapno. Ich kobiety same wprzęgały się do pługa i ziemię bronowały i orały, aby były na zimę kartofle. [za: Gazeta Gdańska 19-20.11.1938, nr 263]

Po II wojnie światowej tczewska Abisynia, nie tylko dla ludności napływowej, ale również dla władz miejskich, stała się terenem atrakcyjnym pod względem mieszkaniowym; osiedle Staszica było jednym z pierwszych osiedli na których pojawiły się domy jednorodzinne; w roku 1963 rozbudowano miejscową szkołę (6 izb lekcyjnych, dwóch pracowników)

obiekty powiązane:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie

Kalendarium:

1 września 1948 roku – zarządzeniem władz, na osiedlu robotniczym Tczew – Działki Staszica, otwarta zostaje czteroklasowa szkoła podstawowa
1 września 1949 roku – siedmioklasowej szkole podstawowej nadano, obowiązujący do dziś, numer siedem (placówka staje się odtąd samodzielną jednostką organizacyjną); kierownikiem SP 7 mianowany zostaje p. Stanisław Podkówka; rejon szkolny obejmuje: Działki Staszica, Czatkowy, Tczewskie Łąki
1 września 1951 roku – kierownikiem SP 7 zostaje p. Jan Warnke
1 września 1963 roku – kierownikiem SP 7 zostaje p. Tadeusz Jażdżewski
1 września 1964 roku – kierownikiem SP 7 zostaje p. Ireneusz Maliszewski
1 września 1973 roku – dyrektorem SP 7 zostaje p. Klemens Chmielewski
1974 rok – uruchomiona zostaje świetlica szkolna
1 września 1979 roku – dyrektorem SP 7 zostaje p. Franciszek Paszek
19 czerwca 1982 roku –  placówce nadano imię wybitnego przedstawiciela polskiego oświecenia – Stanisława Staszica
1 września 1982 roku – dyrektorem SP 7 zostaje p. Aleksandra Jabłońska
1 września 1985 roku – dyrektorem SP 7 zostaje p. Ewa Gdaniec
1 września 1991 roku – dyrektorem SP 7 zostaje p. Zdzisław Bergiel.
17 czerwca 1998 roku – przystąpiono do uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły na tczewskim osiedlu Stanisława Staszica
styczeń 2000 roku – oddano do użytku pierwsze skrzydło nowego obiektu szkolnego
23 listopada 2001 roku – oddano do użytku drugie skrzydło nowego obiektu szkolnego
1 września 2006 roku – dyrektorem SP 7 zostaje p. Jan Kur

za: Katarzyna Baza / Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie

osoby widoczne:

 • ksiądz Stanisław Cieniewicz – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 1980 mianowany proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku)
 • ksiądz Mieczysław Więckowski – w latach 1969-1986 wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, od 1986 roku proboszcz nowo erygowanej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe (osiedle Stanisława Staszica), kanonik kapituły kolegiackiej koronowskiej (od 2006 roku)
 • Ireneusz Włochyń – wójt gminy Tczew (trzy kadencje), od 1965 roku dyrektor Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Laskach, w latach 1980-1988 zastępca dyrektora Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych „Malinowo” w Tczewie, w latach 1988-1989 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Lubaniu, radny I kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego, wiceprzewodniczący komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek, a w końcowej fazie również sekretarz Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tczew – Żarnowiec, w latach 1995 -2002 Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tczewie, pracownik administracyjny / działacz samorządowy uhonorowany między innymi Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, medalem „Za zasługi dla Gminy Tczew ”
 • Roman Ormianin [pierwszy od prawej] – radny miejski SLD i wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Kazimierz Ickiewicz [pierwszy od lewej] – historyk, publicysta, samorządowiec, nauczyciel, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
 • Jerzy Ochotny – pomorski kurator oświaty [następca Jerzego Kortasa]
 • Helena Lesner
 • mieszkańcy tczewskiego osiedla Stanisława Staszica

osoby powiązane (patron szkoły):

 • Stanisław Staszic (1755-1826) – działacz administracyjny i oświatowy, wybitny przedstawiciel polskiego oświecenia, pisarz polityczny, publicysta, ksiądz katolicki, filozof, geograf, członek Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego, od 1809 roku minister stanu Księstwa Warszawskiego, w latach 1815-1824 członek Rządowej Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów, w latach 1818–1824 zastępca ministra oświaty Królestwa Polskiego, od 1824 roku minister stanu Królestwa Polskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, w okresie Sejmu Czteroletniego czołowy przedstawiciel obozu reform, założyciel Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, prekursor spółdzielczości chłopskiej, autor publikacji „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski” (1805-15), „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” (1787), „Przestrogi dla Polski” (1790), itd.

data:

17 czerwca 1998 roku (godz. 17:15)

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, nauka, szkoły Tczew, szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie, budownictwo, Stanisław Staszic (1755-1826), Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie – kalendarium, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie – dyrekcja, akt erekcyjny, ulica Stoczniowców, ulica Stoczniowców 15A, Działki Staszica, Abisynia, Osiedle Stanisława Staszica

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XI5b-11274

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content