Jak korzystać

Strona tczewskiej biblioteki wirtualnej zaprasza do przeglądania bogatej kolekcji zbiorów zgromadzonych w Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Przeglądać je można po prostu przewijając stronę z kolejnymi miniaturkami lub skorzystać z wyszukiwarki.

Powiększanie ilustracji

Funkcja powiększania pozwala na zobaczenie każdego szczegółu
Przykład możliwości skalowania rozmiaru obrazka

Kliknięcie na miniaturkę na stronie głównej lub jej tytuł spowoduje otwarcie się strony ze szczegółowym opisem oraz samym obrazkiem. Obrazek można powiększać, pomniejszać i przesuwać za pomocą kursora myszy, przycisków na belce narzędziowej poniżej obrazka lub gestów palcami na ekranach dotykowych. Dokładniejszy opis funkcji manipulacji ilustracjami dostępny jest pod przyciskiem „?” na belce narzędziowej.

Belka narzędziowa manipulacji wielkością obrazka

Dokumenty tekstowe i wielostronicowe można przeglądać za pomocą paska narzędziowego pod ilustracją. Umożliwia on m.in. nawigację po kolejnych stronach, powiększanie dokumentu, wyświetlanie na pełnym ekranie oraz pobieranie dokumentu pdf na własne urządzenie.

Belka narzędziowa dokumentów wielostronicowych

Wyszukiwanie

W celu wyszukania należy kliknąć na pozycję Szukaj w menu strony, a następnie wpisać wyszukiwaną frazę. Wybór można ograniczyć do jednej z kilku kategorii, co pozwoli zawęzić wyniki wyszukiwania. Wyszukiwanie następuje spośród słów występujących w opisach obrazków, a także w treści dokumentów tekstowych. Każda informacja zawarta w treści może zostać znaleziona – nazwy obiektów, nazwy własne, nazwiska i cytaty.

Słowa kluczowe

Pole wyszukiwania
Pole wyszukiwania

Aby wyszukać dokładną frazę należy ująć ją w cudzysłów, np. „park Kopernika„, w przeciwnym wypadku wyświetlone zostaną wszystkie obiekty, które zawierają słowo park lub słowo Kopernika. Zapisanie w formie park +kopernika wyświetli wszystkie obiekty zawierające w opisie oba słowa (niekoniecznie jako frazę park Kopernika), czyli np. park miejskiul. Kopernika. Dobranie właściwych słów pozwoli na ograniczenie wyników wyszukiwania do najbardziej dopasowanych.

Tagi

Pole tagów
Przykładowe tagi wpisu

Każdy opis na dole strony posiada tagi – odnośniki, które pozwalają na wyświetlenie wszystkich obiektów, w których dany tag został użyty. Warto ich użyć by odnaleźć wszystkie obiekty, w których opisie zastosowano takie oznaczenie.

Skip to content