Tczew. Pelplin. Debata „Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach – sposobem ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kociewia”. Debata przedkongresowa „Przyczynek do stanu badań nad kociewszczyzną” – zaproszenie

Tczew. Pelplin. Debata „Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach – sposobem ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kociewia”. Debata przedkongresowa „Przyczynek do stanu badań nad kociewszczyzną” – zaproszenie
 • Debata „Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach – sposobem ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kociewia” (Tczew)
 • Debata przedkongresowa „Przyczynek do stanu badań nad kociewszczyzną” (Pelplin)

instytucje / organizacje powiązane:

 • Zespół Organizacyjny Części Tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego
 • Sekretariat Inicjatywy Kociewskiego Roku Kongresowego
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
 • Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

data / termin:

 • Debata „Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach – sposobem ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kociewia” – 8 kwietnia 2010 roku [godz. 10:00]
 • Debata przedkongresowa „Przyczynek do stanu badań nad kociewszczyzną” – 8 kwietnia 2010 roku [godz. 17:00]

miejsce spotkania:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, ulica Jarosława Dąbrowskiego 6 (Debata „Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach – sposobem ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kociewia”)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie, ulica Sambora 5a (Debata przedkongresowa „Przyczynek do stanu badań nad kociewszczyzną”)

wydarzenia powiązane:

 • IV Kongres Kociewski [Kociewskie Kongresy organizowane są cyklicznie, począwszy od roku 1995 (do roku 2015 zorganizowano łącznie 5 spotkań kongresowych); celem kolejnych edycji jest m.in. upowszechnianie tradycyjnej sztuki ludowej, promowanie Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-geograficznych, a także integracja regionu w wymiarze instytucjonalnym (chodzi o zacieśnianie współpracy pomiędzy kociewskimi samorządami, instytucjami i organizacjami)]
 • Kociewski Rok Kongresowy 2010 – Dzień Tczewski [termin: 8 maja 2010 roku]

[Dzień Tczewski – IV Kongres Kociewski – Zespół Organizacyjny (skład)]:

 • Janusz Kortas – Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Antonina Witosińska – Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Michał Kargul – Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
 • Damian Kullas – Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
 • Małgorzata Kruk – Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
 • Jerzy Cisewski – Federacja Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”

osoby powiązane:

 • Małgorzata Kruk – popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Kociewia, laureatka Kociewskiego Pióra 2015 (w kategorii: publicystyka) oraz Pierścienia Mechtyldy 2012 – wyróżnienia przyznawanego przez radę programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, zawodowo związana z Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (do roku 2015) oraz Fabryką Sztuk (2015 – obecnie), członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • Michał Kargul [przewodniczący Zespołu Organizacyjnego części tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego] – doktor nauk humanistycznych, historyk, regionalista, działacz społeczny, nauczyciel (zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie), redaktor rocznika regionalnego „Teki Kociewskie”, autor artykułów naukowych oraz popularnonaukowych publikowanych na łamach „Act Cassubiana”, „Rydwana”, „Pomeranii”, autor wydanej w roku 2012 publikacji zatytułowanej „Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili… Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772” [rozprawa doktorska M. Kargula]
 • Jerzy Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, inicjator powstania pomorskiego szlaku turystyczno-kulturowego poświęconego ks. Januszowi St. Pasierbowi, członek Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”
 • Damian Kullas – członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
 • Janusz Kortas – regionalista, Kawaler Medalu „Pro Domo Trsoviensi”, twórca i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sugestia” w Tczewie, działacz władz Polskiej Federacji DKF, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Tczewie, laureat Kociewskiego pióra w kategorii animacja kultury
 • Antonina Witosińska – była prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (od 2003 roku)
 • Ryszard Szwoch – propagator kultury, badacz dziejów Kociewia, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: filologia polska), sekretarz Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, w latach 1995-2000 redaktor naczelny kwartalnika Zapiski Kociewskie (periodyk wydawany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz Starogardzkie Centrum Kultury), redaktor Kociewskiego Magazynu Regionalnego, polonista, historyk wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem „Chwalba Grzymisława”, autor między innymi „Słownika biograficznego Kociewia” (tomy 1-6: Starogard Gdański: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, 2006-2017)
 • Bogdan Wiśniewski – regionalista, polonista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2012-2016 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Oddział Pelpliński), Komandor Orderu Świętego Stanisława, pomysłodawca, a zarazem organizator Pomorskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. prof. Janusza St. Pasierba [od 2006 roku Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba], autor publikacji „Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba”
 • Anna Weronika Brzezińska – etnolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM), prezes i skarbnik Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie – instruktor rękodzieła artystycznego, redaktor naczelna Atlasu Polskich Strojów Ludowych, członek redakcji Przeglądu Wielkopolskiego, członek Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy (zainteresowania badawcze: dziedzictwo kulturowe polskiej wsi i przemiany wiejskiego krajobrazu kulturowego, współczesny ruch regionalny i animacja kultury lokalnej, współczesne inspiracje polskim folklorem i sztuką ludową we wzornictwie przemysłowym,  społeczny kontekst funkcjonowania tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła)

forma dokumentu:

2 karty formatu A4

hasła przedmiotowe:

Kociewie, Tczew, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, ruch regionalny na Kociewiu, edukacja regionalna, IV Kongres Kociewski, Kociewski Rok Kongresowy 2010, Dzień Tczewski – IV Kongres Kociewski – zespół organizacyjny, debata, Kociewski Rok Kongresowy 2010 – Dzień Tczewski, Dzień Tczewski (8 maja 2010 roku), digitalizacja zbiorów regionalnych, biblioteki cyfrowe, cyfryzacja, dokumenty elektroniczne, zbiory regionalne, folklor, Słownik biograficzny Kociewia

sygnatura:

DZS275

numer skanu:

dzs_0275

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content