Tczew. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa – informator

Tczew. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa – informator

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa – informator

Rada Regionu Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:

 • Zbigniew Canowiecki – prezydent
 • Wiesław Dalkowski – wiceprezydent

Zarząd Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:

 • Wojciech Kodłubański – prezes
 • Jerzy Pasiński – wiceprezes
 • Ryszard Borowski – sekretarz
 • Janina Dorska, Tomasz Marczyński, Krzysztof Skulski, Andrzej Sołdan – członkowie Zarządu Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Andrzej Ślusarki, Krystyna Kozak – członkowie Komisji Rewizyjnej PIPH
 • Roman Mormon – członek Sądu Organizacyjnego PIPH
 • Witold Wacławik – dyrektor do spraw współpracy z zagranicą PIPH, wiceprezydent Baltic Sea Chamber of Commerce Association

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa – oddziały:

 • Gdańsk, ulica Długi Targ 39/40 (przewodniczący Rady: Henryk Noga)
 • Gdynia, ulica Armii Krajowej 24 (przewodniczący Rady: Wojciech Ożarowski)
 • Tczew, ulica Jarosława Dąbrowskiego 18 (przewodniczący Rady: Czesław Czyżewski)
 • Kwidzyn, ulica 15-go Sierpnia 10 (przewodniczący Rady: Andrzej Krzysztofiak)

Izby Branżowe Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:

 • Izba Morska Gdynia (prezes Rady: Ryszard Ferworn)
 • Izba Budownictwa Gdańsk (prezes Rady: Andrzej Ubertowski)
 • Klub Bankowy Gdańsk (prezes: Janusz Bieszk)

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa – ośrodki powiązane:

 • Europejskie Centrum Transferu Innowacji – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie; podstawowe zadania ECTI-CKU Tczew: diagnoza potrzeb i popytu na innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, tworzenie i zarządzanie aktualnymi bazami danych, prowadzenie kompleksowej obsługi klienta w zakresie zawierania kontraktów, prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjnej, itd.; Europejskie Centrum Transferu Innowacji w Tczewie powstało na mocy trójporozumienia pomiędzy Gminą Miejską Tczew, Pomorską Izbą Przemysłowo-Handlową Oddział w Tczewie oraz Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie

osoby powiązane:

 • dr Zbigniew Canowiecki – w latach 1981-2007 prezes zarządu i dyrektor giełdowej spółki „Centrostal S.A.”, przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, przewodniczący Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, prezes zarządu „Pracodawców Pomorza”, pomysłodawca, przyznawanej od 2000 roku, Nagrody Gospodarczej Województwa Pomorskiego „Pomorski Gryf Gospodarczy”, w latach 1996–1997 rektor Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, członek Krajowego Forum Terytorialnego oraz Rady Programowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, w latach 2004–2008 przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku, Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Gdańsku oraz Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej, w latach 2003-2005 wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Swissmed SA, od 2002 roku członek rady naukowej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, działacz społeczny uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także  Medalem Księcia Mściwoja II
 • Czesław Czyżewski – współzałożyciel (m.in. z Romanem Bojanowskim, Wojciechem Olejniczakiem i Marianem Sarnowskim) podziemnego Związku Wolnych Demokratów w Tczewie, współzałożyciel (m.in. ze Zdzisławem Jaśkowiakiem, Janem Kulasem, Wojciechem Kreftem) Komitetu Koordynacji Społecznej „S” Ziemi Tczewskiej, redaktor i drukarz podziemnej „Gazety Tczewskiej”, w latach 1982-1983 redaktor i drukarz pisma „Lokomotywa”, w latach 1985-1986 drukarz i kolporter pism: „ABC”, „Wiadomości”, „Głos”, od 1990 roku prezes Wydawnictwa Pomorskiego [od roku 2000 Grupa Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o.], założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Tczewskiej Gryf, w latach 1994-2000 współorganizator Pomorskiego Forum Gospodarczego, w latach 1996-2002 prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Tczewie, w latach 2002-2005 prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdańsku
 • Andrzej Arendarski – polityk, działacz gospodarczy, doktor nauk humanistycznych, jeden z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej, wieloletni prezes Krajowej Izby Gospodarczej, członek Związku Nauczycielska Polskiego, w latach 2002-2006 przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego
 • Marek Kluczyński – w latach 1996-1998 wicewojewoda gdański, były prezes struktur ZSL [Zjednoczone Stronnictwo Ludowe] w Gniewie, członek pomorskiego zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Zenon Odya – samorządowiec, w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, uhonorowany m.in. Brązowym (2001) i Złotym (2010) Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
 • Iwona Malmur – dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie, była dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, uczestniczka tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)

datowanie:

1997 rok

forma dokumentu:

2 karty formatu A4

hasła przedmiotowe:

Województwo pomorskie, Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Tczew, Kwidzyn, Gdańsk, Gdynia, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, działalność gospodarcza, Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział w Tczewie, PIPH Tczew, informator, Zbigniew Canowiecki, ulica Jarosława Dąbrowskiego 18, Andrzej Krzysztofiak, Czesław Czyżewski, Wojciech Ożarowski, Henryk Noga, Zarząd Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wojciech Kodłubański, Jerzy Pasiński, Ryszard Borowski, Janina Dorska, Tomasz Marczyński, Krzysztof Skulski, Andrzej Sołdan, Wiesław Dalkowski, Przedsiębiorstwo Handlowo-Turystyczne ANDREX Gdynia, Andrzej Ślusarski, PPHU Białe Tango Gdynia, Wiesława Ożorowska, Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI S.A. Gdańsk-Kokoszki, Kazimierz B. Empel, Bożena Marczak MAK Gdynia, Mariusz Popielarz, Agencja Informacyjno-Prasowa POL-PRESS Gdańsk, Krzysztof Lewicki, CAN-FOOD S.C. Gdynia, Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa – statut, Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 20 maja 1997, Walne Zgromadzenie PIPH 1997, Andrzej Arendarski, Marek Kluczyński, Jerzy Kotowski, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, Andrzej Ślusarski, Krystyna Kozak, Roman Mormon, Witold Wacławik, Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa – kontakty międzynarodowe, Zenon Odya, Iwona Malmur, Biznes Piknik 1997, Biznes Piknik Gdańsk, Europejskie Centrum Transferu Innowacji – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie, Europejskie Centrum Transferu Innowacji w Tczewie – zadania, imprezy targowe Lipsk

Sygnatura:

DZS319

numer skanu:

dzs_0319

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content