Tczew. Widok na obecną Szkołę Podstawową nr 5 im. Adama Mickiewicza

Tczew. Widok na obecną Szkołę Podstawową nr 5 im. Adama Mickiewicza

Tczew. Widok na obecną Szkołę Podstawową nr 5 im. Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Gymnasium

obiekty widoczne:

  • budynek szkolny przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 / obecnie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie (czas powstania obiektu: 1878-1880; pierwotnie szkoła obywatelska pierwszego stopnia, następnie kolejno: od 1882 roku Real Progymnasium Dirschau – szkoła realna / tczewskie progimnazjum, od 1934 roku Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne, w latach 1945 – 1968 gimnazjum i liceum ogólnokształcące [od 1957 im. Adama Mickiewicza], w latach 1968 – 1973 Zasadnicza Szkoła Dokształcająca)
  • powóz konny
  • fragment obecnej ulicy Obrońców Westerplatte (daw. Friedrichstrasse, Chausee Strasse)

osoby widoczne:

  • woźnica
  • przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1882/1883 [por. nadruk na awersie karty korespondencyjnej: „Gymnasium” – chodzi o Real Progymnasium Dirschau – szkołę realną / progimnazjum działające w Tczewie od 1882 roku] – 1900 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku (pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii)

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (litograficzna); wyd. O. Schleich
  • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresowana do Berlina)
  • na awersie odręcznie zapisana data: 19 marca 1901 roku

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 19.03.1901 i „Bestellt vom Postamte” [zamówienie pocztowe] z datą 20.03.1901

sygnatura:

Poczt616

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content