Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły (widok z mostu drogowego)

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły (widok z mostu drogowego)

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły (widok z mostu drogowego) / niem. Dirschau. Blick von der Weichselbrücke

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • Wisła
 • ratusz staromiejski – w kadrze widoczna wieża ratusza (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • tartak parowy znajdujący się na terenach nadrzecznych od 1881 roku / niem. Dampf Schneidemühle Wilke (obiekt należący do G. Wilkego – właściciela kamienicy przy ob. ul. Zamkowej 13)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?) ; wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów)

obiekty powiązane:

 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)

osoby powiązane:

 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku (niem. Dampf Schneidemühle Wilke), właściciel ciągu kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9, właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)

datowanie:

1911 [po wybudowaniu kamienicy przy obecnej ulicy Zamkowej 19] – ok. 1915 [por. wieża ratusza staromiejskiego widoczna w panoramie – ratusz spłonął w maju 1916 roku] ; odręczna data na rewersie nieadekwatna do widoku

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Leo Rakowski, Dirschau [Tczew]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 8 maja 1920 roku (adresowana do Inowrocławia)

uwagi:

 • na rewersie nadruk o następującej treści: „Donor: Fr. Isidore O.F.M. 1932” [O.F.M. – Zakon Braci Mniejszych / Franciszkanie]
 • na odwrocie stempel „ST. Bonaventure College”
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie widoczne fragmenty dwóch stempli korespondencyjnych

sygnatura:

Poczt632

zbiór: I Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content