Głos Wybrzeża; 1987 /08.01.1987/; nr 6

Głos Wybrzeża; 1987 /08.01.1987/; nr 6

autor artykułu:

Zofia Barbarycz

tytuł:

Literatura Gdańska (rubryka: Pisane Prozą)

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, literatura, historia literatury, literaturoznawstwo

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, Andrzej Bukowski, Literatura Gdańska i ziemi gdańskiej po roku 1945, Małgorzata Czermińska, Małgorzata Książek-Czermińska, Józef Bachórz, Stefan Chwin, Franciszek Fenikowski, Andrzej Perepeczko, Róża Ostrowska, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Stanisław Dąbrowski, Zbigniew Żakiewicz, Jerzy Afanasjew

osoby powiązane:

  • Andrzej Bukowski – polonista, historyk literatury, publicysta, działacz regionalny, redaktor dwumiesięcznika „Teka Pomorska” (1936-1938), wydawca Pism prozą Hieronima Derdowskiego (Kartuzy, 1939), członek reaktywowanego Instytutu Bałtyckiego (1945-1950), w latach 1956-1962 rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku [od 1970 roku Uniwersytet Gdański], od 1970 roku kierownik Zakładu Historii Literatury i Kultury Pomorza XIX i XX wieku (Uniwersytet Gdański), członek Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Towarzystwa Przyjaciół Gdańska oraz Związku Przyjaciół Pomorza, badacz życia i działalności Floriana Ceynowy, autor Regionalizmu kaszubskiego – najsłynniejszej i do chwili obecnej jedynej monografii ruchu kaszubskiego, współzałożyciel Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, autor publikacji: Listy Bernarda Sychty 1937-1982, Za drutami oflagów (publikacja wspomnieniowa), Województwo gdańskie w XX-leciu Polski Ludowej, Udział Floriana Ceynowy w powstaniach 1846, 1848 i 1863 roku w świetle nowych dokumentów, Pomorskie czasopisma rolnicze. Krótki przegląd historyczny, Pamiętnikarze pomorscy o epoce zaboru pruskiego, itd.
  • Małgorzata Czermińska / Małgorzata Książek-Czermińska – profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1999–2006 przewodnicząca Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (następnie członek prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN), od 2007 roku członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
  • Józef Bachórz – profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, edytor, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor i współautor (wraz z Aliną Kowalczykową) Słownika literatury polskiej XIX wieku (1989), członek Komitetu Nauk o Literaturze Wydziału Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, były członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, w latach 1992-1997 członek Komitetu Nagród Naukowych Premiera RP, członek zespołu redakcyjnego Gdańskich Zeszytów HumanistycznychZeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego UG oraz Rocznika Sopockiego, filolog uhonorowany między innymi  Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2003), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Medalem Księcia Mściwoja II (2002), laureat „Sopockiej Muzy”
  • Stefan Chwin (ps. Max Lars) – powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Filologii Polskiej – Katedra Historii Literatury), członek jury Nagrody Literackiej Nike, autor książek: Bez autorytetu (1981, napisanej wspólnie ze Stanisławem Rośkiem), Ludzie–skorpiony (1984), Człowiek–litera (1989), Romantyczna przestrzeń wyobraźni (1988), Literatura a zdrada (1993), Krótka historia pewnego żartu (1991), Esther (1999), Hanemann (1996), członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Societas Scientiarum Gedanensis), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1990 roku), PEN-Clubu (od 1998 roku), Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk (od 2007 roku) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Federacją Narodowych Instytucji Językoznawczych (EFNIL), juror Konkursu Głównego 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2007)

sygnatura:

WP32

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0032

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content