Tczew. 80. rocznica powstania Gryfa Pomorskiego. Stary Cmentarz Katolicki (ulica 30 Stycznia)

Tczew. 80. rocznica powstania Gryfa Pomorskiego. Stary Cmentarz Katolicki (ulica 30 Stycznia)

miejscowość:

 • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • cmentarz katolicki – ulica 30 Stycznia (teren pod „Stary” Cmentarz Katolicki został wytyczony w 1870 roku w okolicy dawnych cmentarzy ewangelickiego i żydowskiego)

obiekty / miejsca powiązane:

Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 / Pomnik ku chwale poległych w obronie Ojczyzny (obelisk w kształcie profilowanej kolumny zwieńczonej kamiennym krzyżem; wys. około 7 metrów)

Pomnik opatrzony trzema tablicami:

 • Tablica I: „Ku chwale poległym w obronie Ojczyzny”
 • Tablica II: „Obywatelom miasta Tczewa i powiatu pomordowanym w latach 1939-1945 przez faszystów niemieckich. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich jest pełna nieśmiertelności… Bóg ich bowiem doświadczył i uznał godnymi Siebie. Wypróbował ich jak złoto w piecu i przyjął ich jak całopalną ofiarę (Mdr 3, 4-6)” / w latach 80. na tablicy widniała następująca inskrypcja: „Obywatelom miasta Tczewa i powiatu pomordowanym 1939-1945 przez faszystów niemieckich. Choć wobec ludzi męki cierpieli, Bóg ich doświadczył, jako złoto w piecu ich wypróbował i przyjął jako ofiarę całopalenia.
 • Tablica III: „Bohaterom ruchu oporu Ziemi Tczewskiej i Pomorza z okresu okupacji 1939-1945, członkom Armii Krajowej i tajnej organizacji wojskowej „Gryf Pomorski” zamordowanym w obozach koncentracyjnych i straconym na gilotynie w Torgau
  Rogańska Agnieszka ur. 1921 r. – A.K.
  Derengowska Małgorzata ur. 1895 r. – A.K.
  Andrzejewska – wdowa, zam. Bydgoszcz – A.K.
  – zginęły w obozie Rawensbrück
  Andrzejewski Jan – ur. 1922 (syn) – A.K.
  Derengowski Jan – ur. 1921 (syn Małgorzaty) – A.K.
  – zginęli w obozie Mauthausen
  Nadolski Henryk – ur. 1922 r. – A.K.
  Duszyński Tadeusz – ur. 1920 r. – A.K.
  Kwaśniewski Stefan – ur. 1899 r. starszy sierżant II Batalionu Strzelców „Gryf Pomorski”
  Gajewski Wilhelm – ur. 1916 r. nauczyciel „Gryf Pomorski”
  – straceni na gilotynie w Torgau
  Maj Alfons ur. 6.11.1905 r. plutonowy II Batalionu Strzelców w Tczewie – zmarł z wycieńczenia po odbytym „marszu śmierci z obozu Stutthof”
  Składa hołd społeczeństwo miasta Tczewa – Tczew 1997 rok

osoby widoczne:

 • Mirosław Augustyn – starosta tczewski, w latach 2006-2010 radny miasta Tczewa (przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej), w latach 2010-2018 przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
 • Wojciech Gliniecki – duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, od 2019 roku kapelan Szpitali Tczewskich
 • Adam Urban – były kierownik Forum Inicjatyw Społecznych, od 2008 roku zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, koordynator Strategii Rozwoju Problemów Społecznych Miasta Tczewa, od 2014 roku zastępca prezydenta miasta Tczewa do spraw społecznych
 • Krzysztof Korda – doktor nauk humanistycznych, historyk, od 2015 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, bezpartyjny działacz społeczno-polityczny, regionalista, były członek Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, współtwórca Kociewskiej Biblioteki Internetowej, do 2010 roku prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, w latach 2006-2014 radny miasta Tczewa, w latach 2010-2014 przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie, obecnie członek Zarządu Powiatu Tczewskiego, laureat Kociewskiego Pióra 2018, laureat Skry Ormuzdowej 2015 – nagrody przyznawanej przez Kolegium Redakcyjne i zespół redakcyjny „Pomeranii”, autor publikacji „Ks. ppłk Józef Wrycza (19884-1961): biografia historyczna”, współautor publikacji „Kaszuby przez wieki: poradnik dla nauczycieli uczących własnej historii i kultury Kaszubów”, „Kociewie w pigułce”, „Tczew 1920: droga do Niepodległej”, „Postacie z Kociewia: śladami nieznanych działaczy społeczno-kulturalnych XVII-XX wieku”, „Patroni i nazwy tczewskich ulic”, itd.
 • Andrzej Demski – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel [Gimnazjum nr 1 (2002), II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego (od 2002 – obecnie), I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie (2007-2010)], Radny Powiatu Tczewskiego VI kadencji (Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej), założyciel i przewodniczący Klubu Radnych Rady Powiatu Tczewskiego Powiat 2023
 • Tomasz Jagielski – historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, regionalista, nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół w Suchym Dębie, od 2016 roku prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autor publikacji „Ostrowite i Suchy Dąb – historia wsi żuławskich” (2006), „Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie 1957-2007” (2007), „Steblewo: historia wsi żuławskiej” (2008), „Steblewo, dawne dzieje” (2012), „Wróblewo – 700 lat wsi żuławskiej” (2012), autor artykułów publikowanych m.in. na łamach „Pomeranii”, „Dziennika Bałtyckiego”, „Tek Kociewskich”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, itd.
 • Michał Kargul – nauczyciel, historyk, socjolog, działacz społeczny, regionalista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych, współorganizator Kongresów Kociewskich (2010, 2015), w latach 2010-2016 prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, redaktor naczelny rocznika regionalnego „Teki Kociewskie”, laureat Kociewskiego Pióra 2011, współorganizator Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych, autor publikacji „Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili… Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772”, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii leśnictwa oraz pomorskiego ruchu regionalnego
 • Henryk Laga – regionalista, członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie (sekretarz ZKP OK Tczew)
 • Lech J. Zdrojewski – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), plastyk, fotograf, antropolog kultury, wykładowca, dydaktyk, wydawca katalogów i albumów (Fundacja OKO-Lice Kultury Zblewo), autor kampanii reklamowych, projektant, aranżer, twórca oprawy plastycznej Arboretum Wirty, autor publikacji „Kalwaria Wielewska: gdzie pamięć i wiara są największą wartością”, współautor publikacji „Głównie to Arboretum Wirty, ale też i bliższe, i dalsze okolice”, „Dziedzictwo kulturowe Kociewia a turystyka” oraz „Kurkowe bractwa strzeleckie wczoraj i dziś. W 25-lecie reaktywowania Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP: wystawa w Ratuszu Miejskim Starogard Gdański czerwiec-sierpień 2021 r.”
 • Adrian Baza

datowanie:

7 lipca 2021

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, Pomorze Gdańskie, Kociewie, Kaszuby, rocznice, obchody, obchody rocznicowe, konspiracja, organizacje konspiracyjne, sabotaż, ruch oporu, II wojna światowa, wojna 1939-1945, partyzanci, oddziały partyzanckie

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica 30 Stycznia, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie, ZKP OK Tczew, Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, TOW Gryf Pomorski, 80. rocznica powstania Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, 80 lat TOW Gryf Pomorski, obchody rocznicowe Tczew 07.07.2021, obchody rocznicowe Tczew 7 lipca 2021, cmentarz, cmentarz katolicki, cmentarz – ulica 30 Stycznia – Tczew, Stary Cmentarz Katolicki, Cmentarz katolicki „Stary”, cmentarz stary Tczew, cmentarz katolicki – ulica 30 Stycznia – Tczew, pomnik, Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945, Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 – Cmentarz Stary – Tczew, Pomnik ku chwale poległych w obronie ojczyzny, Pomnik ku chwale poległych w obronie ojczyzny – Cmentarz Stary – Tczew, pomnik – ulica 30 Stycznia – Tczew, obelisk, obelisk – ulica 30 Stycznia – Tczew, Mirosław Augustyn, Wojciech Gliniecki, ks. Wojciech Gliniecki, Adam Urban, Krzysztof Korda, Andrzej Demski, Tomasz Jagielski, Michał Kargul, Henryk Laga, Lech J. Zdrojewski, Adrian Baza, Tczew lipiec 2021, Tczew 7 lipca 2021, Tczew 07.07.2021, wystawa wydarzenia 2021

autor zdjęcia

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego, Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-22884/RZS

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content