Ochotnicza Straż Pożarna przy PKP w Tczewie. Na zdjęciu: Bronisław Kończewski, Teofil Krauze, Gerard Wohlbrecht, Franciszek Odya. Lata 60. XX wieku

Ochotnicza Straż Pożarna przy PKP w Tczewie. Na zdjęciu: Bronisław Kończewski, Teofil Krauze, Gerard Wohlbrecht, Franciszek Odya. Lata 60. XX wieku

o OSP PKP Tczew w kronice Kolejowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie: „6 września 1921 roku grupa pracowników kolejowych warsztatów pomocniczych PKP w Tczewie, mając na uwadze zabezpieczenie od ognia majątku narodowego, organizuje ochotniczą straż pożarną. Organizacja ta ma za zadanie ochronę przeciwpożarową warsztatów i innych obiektów PKP na terenie Tczewa. Do organizatorów OSP zaliczyć należy naczelnika warsztatów inż. Krzyżanowskiego oraz pracowników warsztatów: Ojdowskiego, Fabicha, Wasieka, Sykuterę. Początkowe wyposażenie jednostki stanowił sprzęt bojowy zakupiony przez kierownictwo warsztatów, a mianowicie: sikawka ręczna, beczkowóz dwukołowy, wózek rekwizytowy z kompletem sprzętu pomocniczego (drabiny, bosaki, łopaty, siekiery, wiadra, itp.), zwijadło dwukołowe ze 150 metrami bieżącymi węża. (…) W latach 1921-1939 PKP OSP wzywana była m.in. do pożaru dachu budynku przy ulicy Kruczej (1928), pożaru stolarni i magazynu farb przy ulicy Kościuszki (1929), pożaru mostu kolejowego na Wiśle (1932), pompowania wody z piwnic dworca kolejowego (1932), pompowania wody z piwnic domów mieszkalnych przy ulicy Zamkowej (powódź, 1934), pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Wąskiej (1935), pożaru budynku kas biletowych dworca kolejowego (1938). W roku 1939 OSP PKP brało czynny udział w gaszeniu pożarów powstałych na skutek nalotów hitlerowskich.”
więcej: Kronika Kolejowej Ochotniczej Straży Pożarnej 1921-1980 / zbiory Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

obiekty widoczne:

  • sztandar „Ochotnicza Straż Pożarna przy PKP w Tczewie 1921-1961” [sztandar wręczono Kolejowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie dn. 10 września 1961 roku; aktu poświęcenia sztandaru dokonano 2 tygodnie wcześniej w mieszkaniu dra Józefa Kaszaka]

Akt nadania sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo miasta Tczewa z okazji 40-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKP w Tczewie:
„Członkowie OSP przy PKP Tczew
W dniu dzisiejszym [tj. 10 września 1961 – przyp. moje M. J.] jednostka Wasza obchodzi jubileusz 40-lecia swego istnienia.
Ochotnicza Straż Pożarna założona 6 września 1921 roku zaskarbiła sobie szczerą, bo zasłużoną sympatię społeczeństwa naszego miasta.
Na przestrzeni 40-tu lat swego istnienia jednostka Wasza niosła i nadal niesie bezinteresowną pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych.
Z gruzów i zgliszcz odbudowaliście doszczętnie zniszczoną w czasie działań wojennych straż. Trudem swym gromadziliście wraki, aby z nich tworzyć podstawowy sprzęt niezbędny do walki z pożarami.
Społeczeństwo tczewskie doceniając Waszą bezinteresowną pracę postanowiło ufundować sztandar – symbol wiary w Waszą dalszą niezawodną pomoc dla społeczeństwa.
Członkowie OSP przy PKP
Nieście dumnie Wasz sztandar – strzeżcie go jak źrenicy oka. Z honorem wykonujcie swoją trudną, lecz jakże zaszczytną służbę dla naszego miasta, dla dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Wykażcie czynem i pracą, że godni jesteście dumnych i pięknych tradycji pożarnictwa polskiego.
W obronie Waszej dumy i honoru walczcie jeszcze bardziej z klęskami żywiołowymi. Nie dopuszczajcie do ich powstawania. Twórzcie zwarty kordon wokół Waszego hasła: Jeden za Wszystkich – Wszyscy za jednego.
Podpisali:
Przewodniczący Komitetu Sztandarowego A. Szlachcikowski
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej K. Rzeczycki
Przewodniczący Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej B. Pancierzyński”

osoby widoczne:

  • Bronisław Kończewski
  • Teofil Krauze
  • Gerard Wohlbrecht
  • Franciszek Odya

datowanie:

1965

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, pożarnictwo, służby mundurowe, historia, kolej, PKP, sztandar, parada, przemarsz, uroczystości, obchody

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, strażacy, straż pożarna, OSP PKP Tczew, Kolejowa Ochotnicza Straż Pożarna w Tczewie, Kolejowa Straż Pożarna w Tczewie, Ochotnicza Straż Pożarna przy PKP w Tczewie, pożarnictwo – historia – Tczew, poczet sztandarowy, sztandar OSP PKP Tczew, sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKP w Tczewie, Bronisław Kończewski, Teofil Krauze, Gerard Wohlbrecht, Franciszek Odya, przechodnie, dzieci, lata 60. XX wieku

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

Fot83

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (dar Zdzisława Frydryszewskiego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content