Tczew. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Budowa kościoła parafialnego przy ulicy Rokickiej 1. Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Na zdjęciu m.in. ks. biskup Marian Przykucki. Lata osiemdziesiąte

Tczew. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Budowa kościoła parafialnego przy ulicy Rokickiej 1. Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Na zdjęciu m.in. ks. biskup Marian Przykucki. Lata osiemdziesiąte

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • ołtarz tymczasowy
 • dokument o następującej treści: „W uroczysty dzień N.M.P. Matki Kościoła roku Pańskiego 1984, kiedy to Kościołem Chrystusowym kierował Polak Jan Paweł II kochany i szanowany przez cały świat, Najczcigodniejszy Ks. Biskup Ordynariusz Marian Przykucki – Pasterz Kościoła Chełmińskiego poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę tej świątyni. Proboszczem parafii – ogromnie zaangażowanej w budowę nowego kościoła, w tych latach doświadczeń i solidarności narodu był ks. Stanisław Cieniewicz, a wspierali go księża: ks. Mieczysław Drewek, ks. Jan Perszon i ks. Zbigniew Kerlin. Projekt kościoła wykonał prof. dr Leopold Taraszkiewicz z Gdańska, kierownikiem budowy był zaś Pan Jan Gil, którego Bóg powołał do siebie na 22 dni przed tą uroczystością, zastąpili go więc Pan Mirosław Bogacki i Pan Jan Szwindowski.
  W tym radosnym dniu byli z nami liczni mieszkańcy Tczewa i wielu czcigodnych kapłanów z ks. dziekanem Wacławem Preisem, ks. inf. Antonim Liedtke, ks. inf. Romanem Górskim, ks. prał. Józefem Rocławskim i ks. prof. Franciszkiem Znanieckim na czele.
  Wszyscy dziękowaliśmy Bogu w Trójcy Św. Jedynemu i prosiliśmy Matkę Kościoła o opiekę nad Ojcem Świętym, Ojczyzną naszą, Biskupem Marianem oraz tym prastarym miastem Tczewem wraz z jego nową parafią i budującym się Kościołem”] / za: „Matka Kościoła: Parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie”, ks. Stanisław Cieniewicz, Kazimierz Ickiewicz, ks. Maciej Zabrocki, Kociewski Kantor Edytorski. Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta, Tczew 2013, s. 35

obiekty / miejsca powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie (Osiedle Suchostrzygi, Osiedle Bajkowe) – świątynia budowana w latach 1982-1998, największy kościół Diecezji Pelplińskiej
  [Początki Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NMP Matki Kościoła sięgają przełomu lat 70. i 80. XX wieku. To właśnie wówczas podjęto decyzję o utworzeniu samodzielnej parafii na terenie dynamicznie rozwijającego się osiedla Suchostrzygi. Budowę świątyni, według projektu prof. dra hab. Leopolda Taraszkiewicza, rozpoczęto we wrześniu 1982 roku. Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawował ksiądz proboszcz Stanisław Cieniewicz, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej Solidarności. Dwa lata później, 11 czerwca 1984 roku, biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił i wmurował kamień węgielny w narożną część ściany wieńcowej świątyni pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie. We wrześniu 1998 roku odbyła się uroczysta konsekracja kościoła w której uczestniczyło 250 kapłanów oraz 15 tysięcy wiernych. Konsekracji dokonali: Nuncjusz Apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk oraz Pierwszy Biskup Pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga] / więcej: http://www.nmp-tczew.pelplin.opoka.org.pl/index.php/historia
 • kamień węgielny [blok kamienny opatrzony następującą inskrypcją: „Kamień węgielny z bazylik rzymskich: św. Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej i z kościoła Quo Vadis. Poświęcony przez papieża Jana Pawła II w Rzymie 6 października 1983 roku”]

osoby widoczne:

 • Marian Przykucki – biskup pomocniczy poznański (1974-1981), biskup diecezjalny chełmiński (1981-1992), arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński (1992-1999), arcybiskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (od 1999 roku), kapelan i sekretarz osobisty metropolity poznańskiego abpa Walentego Dymka (1954-1956), kapelan i sekretarz osobisty metropolity poznańskiego abpa Antoniego Baraniaka (1957-1973), uczestnik Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skoki
 • Piotr Wysga [za ks. biskupem Marianem Przykuckim] – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, w latach 1988-2016 proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, od 2016 roku proboszcz senior, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa
 • Jerzy Zięba – duchowny rzymskokatolicki, egzorcysta, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, ojciec duchowny kapłanów Diecezji Pelplińskiej
 • wierni / parafianie

osoby powiązane:

Stanisław Cieniewicz / Stanisław Hieronim Cieniewicz – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1964-1966 wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, w latach 1966-1970 wikariusz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, w latach 1970-1978 wikariusz Parafii św. Józefa w Tczewie, od 1980 roku proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020; „za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej”), dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku), diecezjalny duszpasterz ludzi pracy (lata 90. XX wieku), diecezjalny duszpasterz policji (od 1995 roku)

datowanie:

11 czerwca 1984 [odpust parafialny]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, osiedla Tczew, kościół rzymskokatolicki, kościół parafialny, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościoły Tczew, obiekty sakralne, księża, kapłani, duchowieństwo, kamień węgielny, liturgia, liturgia katolicka

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Osiedle Bajkowe, ulica Rokicka, ulica Rokicka 1, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Kościół NMP Matki Kościoła w Tczewie, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kościół – ulica Rokicka 1 – Tczew, Kościół NMP Matki Kościoła – ulica Rokicka 1 – Tczew, budowa kościoła, budowa kościoła Tczew, Marian Przykucki, ks. biskup Marian Przykucki, Piotr Wysga, ks. Piotr Wysga, Jerzy Zięba, ks. Jerzy Zięba, wierni, parafianie, ołtarz, ołtarz tymczasowy, kamień węgielny – Kościół NMP Matki Kościoła – Tczew, kamień węgielny – Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Tczew, odpust parafialny, odpust parafialny 11.06.1984, poświęcenie kamienia węgielnego, wmurowanie kamienia węgielnego, Tczew czerwiec 1984, Tczew 11.06.1984, Tczew 11 czerwca 1984, lata 80. XX wieku

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński (1938-2023, Rokitki k. Tczewa) – fotograf, archiwista, kolekcjoner, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

XV1-4528/RZS     

numer albumu:

72

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content