Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika

obiekty widoczne:

 • cokół z tablicą [o następującej treści: „W rocznicę powrotu Tczewa na łono Polski jako widomy znak tryumfu sprawiedliwości nad gwałtem i miłości ukochanej Ojczyzny. Tablicę tę ofiarują mieszkańcy miasta Tczewa i powiatu”] / dawniej w miejscu tym znajdował się pomnik Cesarza Wilhelma I – Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen ; por. pocztówka dostępna pod linkiem: https://skarbnica.tczew.pl/2371/tczew-nieistniejacy-wspolczesnie-pomnik-cesarza-wilhelma-i-4/
 • kamienica narożna przy Placu Marszałka Piłsudskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około 1900)
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: lata 90-te XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: lata 90-te XIX wieku)
 • fragment Parku im. M. Kopernika / daw. Cmentarz ewangelicki
 • drogowskaz
 • oświetlenie uliczne
 • samochód osobowy [prawdopodobnie Ford A]

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

około 1930 [por. widoczny w kadrze model samochodu: Ford A – samochód osobowy produkowany przez koncern Ford Motor Company w latach 1927–1931] – 1939 [przed wybuchem II wojny światowej; por. polskojęzyczny napis widoczny na awersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. nakładem wydawnictwa / zakładu fotograficznego WIMAR Witold Czarnecki – Poznań (z adnotacją „Reprodukcja wzbroniona”)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 19 października 1939 roku (adresat: M. Markworth / pozostałe dane korespondencyjne nieczytelne; nadawca: soldat [żołnierz] Hans Georg Markworth / Postsammelstelle Hannover / Feldpostnümmer 19277)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy Danzig 5 [Gdańsk] z datą 21.10.1939
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa]
 • na rewersie niemieckojęzyczny nadruk o następującej treści: „Zib auf deinem briefsendungen den Absender an” [umieść dane korespondencyjne nadawcy na karcie pocztowej]

sygnatura:

poczt870

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content