Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem. Dirschau. Blick von der Weichsel

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • kamienica przy ul. Zamkowej 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1913 rok)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • tartak parowy znajdujący się na terenach nadrzecznych od 1881 roku / niem. Dampf Schneidemühle Wilke (obiekt należący do G. Wilkego – właściciela kamienicy przy ob. ul. Zamkowej 13 / kamienica z przełomu XIX i XX wieku)
 • budynek przy ul. Zamkowej 5 (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • kamienica przy ulicy Okrzei 4 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; dom zbudowany prawdopodobnie dla poborcy mostowego C. Stuhra)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

osoby powiązane:

 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel ciągu kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9, właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6
 • C. Stuhr – poborca mostowy, pierwszy właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 4 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

po 1913 [po wybudowaniu kamienic bliźniaczych przy obecnej ulicy Zamkowej 19A i 19B] ; prawdopodobnie lata okupacyjne 1939-1942 [przed wysłaniem karty pocztowej] – por. nazwa gdańskiej agencji wydawniczej Foto-Sönnke widoczna na rewersie karty pocztowej (agencja uwieczniająca na swych fotografiach / pocztówkach widoki z okresu okupacyjnego oraz wydarzenia związane z II wojną światową)

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Foto-Sönnke, Danzig [Gdańsk]
 • na odwrocie nadruk w języku niemieckim: Urheberrechte vorbehalten [Prawa autorskie zastrzeżone]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 24 lipca 1943 roku (adresat: Agnes Pawlowski)
 • karta pocztowa adresowana do Lubichau / współcześnie: Lubichowo – miejscowość w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim

uwagi:

 • na odwrocie fragment stempla pocztowego / korespondencyjnego Dirschau [Tczew] z datą 25.07 [1943]
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt21

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content