Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Widok zachodniego pobrzeża Wisły / niem. Dirschau mit Weichsel

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • Kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • Wisła
 • ratusz staromiejski – wieża (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • budynek przy ob. ul. Zamkowej 5 (budynek wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • kamienica przy obecnej ulicy Zamkowej 16 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?) ; wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów)
 • tartak parowy znajdujący się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – niem. Dampf Schneidemühle Wilke (obiekt należący do G. Wilkego – właściciela kamienicy przy ob. ul. Zamkowej 13)
 • jednostki pływające
 • przystań do przeładunku drewna (zniszczona przez powódź w 1924 roku)

osoby powiązane:

 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku (niem. Dampf Schneidemühle Wilke)
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy obecnej ulicy Zamkowej 1-6

datowanie:

1890 [rok powstania widocznego w tle budynku browaru tczewskiego; dodatkowo warto zwrócić uwagę na brak w tczewskiej panoramie tak zwanej Szkoły Czerwonej, wybudowanej w roku 1891 – chodzi o zlokalizowany przy Placu Św. Grzegorza piętrowy obiekt do roku 2002 będący siedzibą Zespołu Szkół Kolejowych] – 1902 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (litograficzna); wyd. W. Kranz, Dirschau [Tczew]
 • na awersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim adresowana do Tönning (obecnie: miasto w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 21.05.1903 oraz Tönning z datą 22.05.1903

sygnatura:

Poczt558

zbiór I. Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content