Tczew. Wystawa tczewska. Tczewianie w fotografii – wystawa pokonkursowa. Tczew w dawnej widokówce – wystawa ze zbiorów Tomasza Spionka. Promocja książki „Tczew w starej fotografii” – zaproszenie

Tczew. Wystawa tczewska. Tczewianie w fotografii – wystawa pokonkursowa. Tczew w dawnej widokówce – wystawa ze zbiorów Tomasza Spionka. Promocja książki „Tczew w starej fotografii” – zaproszenie

wydarzenie:

WYSTAWA TCZEWSKA

 • Tczewianie w fotografii – wystawa pokonkursowa [koncepcja: Józef Golicki, autorzy zdjęć: K. Chmielecka, Chór Męski „Echo”, A. Duluk, M. Dziąba, A. Fiałek, J. Flisikowski, Z. Frydryszewski, J. Golicki, R. Jeszke-Golicka, B. Kawczyński, L. Kiedrowski, KKS „Unia” Tczew, J. Kubicki, R. Landowski, S. Mrozek, J. Neumann, E. L. Pierniccy, M. Polewicz, H. Szczepańska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie, B. Wieczorkowska; aranżacja wystawy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie, Muzeum Wisły w Tczewie. Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku; komisja konkursowa: Grażyna Paczkowska, Tomasz Tukalski, Jarosław Mykowski, kwalifikacja zdjęć na wystawę: Grażyna Paczkowska, Jacek Paluchowski, konsultant do spraw fotografii: Grażyna Paczkowska
 • Tczew w dawnej widokówce – wystawa ze zbiorów Tomasza Spionka [aranżacja wystawy: Muzeum Wisły w Tczewie. Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku]
 • Promocja książki „Tczew w starej fotografii” [dobór zdjęć Józef Golicki, Roman Landowski; tekst R. Landowski, adres wydawniczy: Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 1997] / o publikacji: Podobny album starych fotografii ma Gdańsk, od roku taką publikację ma też Starogard Gdański, od niedawna również Tczew. W Muzeum Wisły w Tczewie, 12 grudnia 1997 roku, otwarta została „Wystawa Tczewska”. Składa się ona z dwóch ekspozycji: „Tczew w dawnej widokówce” ze zbiorów Tomasza Spionka i wystawy pokonkursowej „Tczewianie w fotografii”. Trzecią częścią tczewskiej wystawy była promocja albumu „Tczew w starej fotografii”. Staraniem Gazety Reklamowej Józefa Golickiego i Kociewskiego Kantoru Edytorskiego przy nie tylko finansowym poparciu Referatu Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie ukazał się doprawdy piękny album, przedstawiający dawny Tczew. Może i publikacja tczewska jest skromniejsza od gdańskiej, czy starogardzkiej, ale jej opracowanie plastyczne, jak i tekstowe jest na bardzo wysokim poziomie. Książki-albumy pokazują historię w fotografiach, przybliżają miniony czas. Historia na kartach tych albumów staje się bliższa czytelnikowi przez fakt, a jest nią fotografię. Wydawcy tak rekomendują „Tczew w starej fotografii”: Im więcej miastom przybywa lat, tym większa rodzi się tęsknota za przeszłością. Najchętniej wraca się wówczas do starych albumów, przeglądania widokówek, zbrązowiałych fotografii. Ten album jest efektem takich tęsknot. Tczewski album jest świetnym wypełnieniem autentycznej potrzeby spaceru po dawnym mieście śladami przodków. Myślimy przecież w Gdańsku, w Starogardzie, w Tczewie o przyszłości pomorskich miast. Praca nad tą przyszłością możliwa jest tylko wtedy, jeśli znamy i rozumiemy przeszłość. [Kociewski Magazyn Regionalny, nr 4 (19), 1997, s. 40-41]

organizator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie

współpraca:

 • Zarząd Miasta Tczewa
 • Referat Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie
 • Muzeum Wisły w Tczewie. Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

miejsce spotkania:

Muzeum Wisły w Tczewie. Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ulica 30 Stycznia 4 [współcześnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły, ulica 30 Stycznia 4]

data / termin spotkania:

12 grudnia 1997 roku – 28 lutego 1998 roku

osoby powiązane:

 • Józef Golicki – pomysłodawca oraz główny organizator In Memoriam – Festiwalu poświęconego Grzegorzowi Ciechowskiemu; autor wielu poczytnych publikacji wzbogaconych fotografiami, m.in. „Tczewski most przez Wisłę – 160 lat historii”, „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości 1920-2020”, „Wędrówki po średniowiecznym Tczewie”, „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”, „Niezwykłe miejsca powiatu tczewskiego”, animator kultury, regionalista uhonorowany medalem Pro Domo Trsoviensi, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Tczewianin Roku 2006, współzałożyciel Kociewskiego Magazynu Regionalnego (1985), a także tczewskiego pisma społecznego „Uwaga” (1990), inicjator obchodów 800-lecia pierwszego zapisu nazwy Tczew (1998), prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (1990-98), założyciel i prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama” (1999-2004)
 • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, miłośnik i piewca Kociewia, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki – Scena Literacka „Propozycje”]; uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000
 • Grażyna Paczkowska – kurator do spraw wystaw multimedialnych w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku
 • Tomasz Tukalski – dziennikarz, kierownik oddziału tczewskiego „Dziennika Bałtyckiego”
 • Jarosław Mykowski – prezes „Oficyny Pomorskiej” w Gdańsku
 • Jacek Paluchowski – fotograf zawodowo związany z Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni
 • Tomasz Spionek (1964-1995) – kolekcjoner

instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej [rok założenia: 1970] – organizacja pożytku publicznego, stawiająca sobie za cel między innymi upowszechnianie wiedzy o regionie kociewskim, ochronę dziedzictwa kulturowego tak zwanej małej Ojczyzny, przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, rozwój demokratyzacji życia społecznego, kształtowanie właściwych wzorców obywatelskich, rozwój samorządności terytorialnej, rozwój gospodarczy regionu, itd.
 • Kociewski Kantor Edytorski – lokalna oficyna wydawnicza powstała w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury; od 1994 roku sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie [w 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu przyznano statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku, podczas I Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Promocyjnych „Costerina 2000”, KKE zdobył III miejsce oraz wyróżnienie specjalne za wszechstronność oraz szatę edytorsko-graficzną prezentowanego dorobku; od 1986 roku nakładem KKE wydawany jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej]

działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – najważniejsze inicjatywy / wydarzenia – zestawienie z lat 1970-2004 (za: Roman Landowski, 35 lat dla Tczewa i regionu, 2004):

 • 24 marca 1970 roku – powołanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [TMZT powołuje Zgromadzenie Założycielskie złożone z 73 uczestników konferencji popularnonaukowej; TMZT przyjmuje statut i wybiera Radę oraz Komisję Rewizyjną; funkcję prezesa Rada powierza Czesławowi Glinkowskiemu]
 • 9 maja 1970 roku – otwarcie Izby Regionalnej w Piasecznie, z czasem przemianowanej na Społeczny Ośrodek Regionalny im. Juliusza Kraziewicza, a następnie na etatowe Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego
 • 15 czerwca 1970 roku – ogłoszenie pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Szukamy piękna ziemi tczewskiej”
 • 15-17 września 1972 roku – współorganizowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych połączonego z 25-leciem Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie
 • 18 marca 1973 roku – powstanie pierwszego koła terenowego TMZT [przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej]
 • 14 grudnia 1973 roku – Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej / zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze; rozpoczęcie II kadencji TMTZ; objęcie stanowiska prezesa TMZT przez Zygmunta Kułakowskiego
 • 12 stycznia 1978 roku – nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej Józefowi Dylkiewiczowi
 • 14 marca 1980 roku – zorganizowanie sesji popularnonaukowej z okazji 10. rocznicy powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [sesja zorganizowana pod kierownictwem naukowym profesora Edwina Rozenkranza]
 • 13 grudnia 1981 roku – zawieszenie działalności Towarzystwa na skutek ogłoszenia w kraju stanu wojennego
 • 16 kwietnia 1983 roku – rozpoczęcie IV kadencji TMZT [stan na kwiecień 1983: 254 członków zwyczajnych, 19 członków zbiorowych]; nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej: Czesławowi Glinkowskiemu, Mieczysławowi Haftce, doktorowi Józefowi Milewskiemu, profesorowi Edwinowi Rozenkranzowi oraz docentowi Przemysławowi Smolarkowi
 • 1985 rok – formalne utworzenie przez Prezydenta Miasta Tczewa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w strukturze Tczewskiego Domu Kultury (1 września 1985), pierwsze posiedzenie Rady Programowej KKE, powierzenie funkcji przewodniczącego Rady doktorowi Józefowi Milewskiemu (13 września 1985)
 • 1986 rok – nadanie „Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu” międzynarodowego identyfikatora PL ISSN 0860-1917; wydanie przez Kociewski Kantor Edytorski pierwszych publikacji zwartych; opublikowanie pierwszego numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, do roku 1993 stanowiącego organ TMZT
 • 14 marca 1987 roku – zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze rozpoczynające V kadencję TMZT; objęcie przez Romualda Wentowskiego stanowiska prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 1988 rok – zorganizowanie dwóch wystaw dokumentalnych „Tczew – zapis kronikarski I” i „Tczew – zapis kronikarski II” [wystawy przygotowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie]
 • listopad 1989 roku – wystosowanie przez redakcję „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” oraz Radę TMZT listu otwartego skierowanego do Miejskiej Rady Narodowej [list / pismo w sprawie przywrócenia dawnych nazw ulic]
 • 1990 rok – udział w wyborach samorządowych do tczewskiej Rady Miejskiej w ramach Listy Stowarzyszeń Regionalnych [mandaty uzyskuje pięciu przedstawicieli TMZT]; rozpoczęcie VI kadencji pod przewodnictwem Józefa Golickiego [po rezygnacji Józefa Golickiego z funkcji prezesa TMZT, stanowisko powierzone zostaje w roku 1999 Brygidzie Małafiejskiej]
 • 24 listopada 2000 roku – oficjalne otwarcie II Kongresu Kociewskiego współorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • 20 luty 2003 roku – Walne Zebranie Członków TMZT rozpoczynające IX kadencję Towarzystwa oraz okres prezesury Antoniny Witosińskiej; przyznanie godności Członka Honorowego TMZT czterem członkom założycielom z 1970 roku: Amelii Landowskiej, Romanowi Landowskiemu, Zycie Myszce oraz Romualdowi Wentowskiemu
 • 27 listopada 2003 roku – impreza „Na zawsze w naszej pamięci” [impreza upamiętniająca zasłużonych członków Towarzystwa: Józefa Dylkiewicza, Jadwigę Jędruch, Władysława Jędrucha, Romana Klima, Zygmunta Kułakowskiego]
 • 28 maja 2004 roku – uzyskanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej statusu organizacji pożytku publicznego

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

broszura trzyszpaltowa

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, Tczew – historia, pocztówki – 20 wiek, wydania albumowe, wystawa fotograficzna, Tczew – fotografia, wydarzenia kulturalne

uwagi:

 • na stronie pierwszej widoczna czarno-biała rycina przedstawiająca tczewskiego gryfa (tczewski gryf – elementy charakterystyczne: otwarty dziób z wysuniętym językiem, rozwarte orle szpony, mocno osadzone lwie łapy, skrzydło gotowe do lotu, wygięty ku górze ogon zakończony obnażonym kolcem; w latach międzywojennych (1920-1938) symbolem miasta był złoty gryf na niebieskim tle, wraz z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 roku zakończył się spór o barwy tczewskiego herbu, ustalono, że symbolem grodu Sambora będzie odtąd czerwony gryf ze złotym dziobem i pazurami umieszczony w polu srebrnym (białym), do sprawy powróciła jeszcze raz Rada Miejska Tczewa w 1990 roku precyzując informacje dotyczące kształtu oraz kolorystyki wszystkich elementów tczewskiego orło-lwa)

sygnatura:

DZS62

numer skanu:

dzs_0062

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content