Tczew. Pracownia Edukacji Ekologicznej – ulotka informacyjna / informator

Tczew. Pracownia Edukacji Ekologicznej – ulotka informacyjna / informator

Pracownia Edukacji Ekologicznej (dotychczasowy adres: Tczew, ulica Obrońców Westerplatte 3 / obecnie: Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji, ul. 30 Stycznia 1, pokój 37):

Pracownia Edukacji Ekologicznej rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 roku, działa w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie; celem pracowni jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez:

 • kształtowanie racjonalnej i zaangażowanej postawy mieszkańców wobec działań Gminy Miejskiej Tczew na rzecz sozologii (ochrony środowiska)
 • przygotowanie społeczności lokalnej do praktycznego wdrażania zasad ekorozwoju
 • popularyzację wiedzy przyrodniczej
 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw przyjaznych środowisku
 • rozpowszechnianie prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów ochrony środowiska
 • promowanie działalności kulturalno – artystycznej inspirowanej pięknem przyrody i potrzebą ochrony środowiska
 • udostępnianie placówki dla potrzeb szeroko pojętej edukacji ekologicznej

za: https://wrotatczewa.pl/pracownia-edukacji-ekologicznej/

realizowane programy edukacji ekologicznej:

 • program „Moje miasto bez odpadów”
 • program edukacji konsumenckiej „Zielone Zakupy”
 • coroczna akcja „Sprzątanie Świata”
 • monitoring dzikich wysypisk
 • zajęcia ekologiczne „Segreguj odpady”
 • Tczewskie Spotkania Ekologiczne

instytucje powiązane:

 • Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie (obecnie: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie)

osoby powiązane:

 • Karolina Lidzbarska – w latach 2000 do 2007 kierownik Pracowni Edukacji Ekologicznej działającej w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie
 • Anna Peichert – kierownik Pracowni Edukacji Ekologicznej działającej w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie
 • Joachim Stańczyk

typ dokumentu:

ulotka informacyjna / informator (wyd. 2003 rok)

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 19,9 cm x 9,1 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, ochrona środowiska, środowisko naturalne, ekologia, selektywna zbiórka odpadów, świadomość ekologiczna społeczeństwa, edukacja ekologiczna, segregacja odpadów, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpady komunalne, recykling, pojemniki na odpady, sozologia, ekorozwój

sygnatura:

DZS82

numer skanu:

dzs_0082

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content