Debata przedkongresowa „Badania archeologiczne na Kociewiu – stan, plany, potrzeby i ich wykorzystanie w planach

Jak się ma Kociewie? – artykuł instytucje / organizacje powiązane: Sejmik Województwa

Siódme zebranie robocze dotyczącego IV Kongresu Kociewskiego – protokół siódme zebranie robocze

Szóste zebranie robocze dotyczącego IV Kongresu Kociewskiego – protokół szóste zebranie robocze

Pierwsze zebranie robocze dotyczącego IV Kongresu Kociewskiego – protokół pierwsze zebranie robocze

„Stan i potrzeby edukacji regionalnej na Kociewiu Tczewskim w początkach XXI wieku” – referat Stan

IV Kongres Kociewski; Dzień Tczewski IV Kongresu Kociewskiego; Sympozjum „Dziedzictwo historyczne Kociewia

IV Kongres Kociewski; Dzień Tczewski IV Kongresu Kociewskiego; Sympozjum „Dziedzictwo historyczne Kociewia

Lekcje historyczne dla młodzieży Tematyka zajęć: Ksiądz Jerzy Popiełuszko Miasto średniowieczne na przykładzie

Lekcje regionalizmu Tematyka zajęć: Kociewie – ogólne informacje o regionie Obrzędowość Bożego Narodzenia

Kalendarium wystaw Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie proponowane wystawy: „Chleb w polskiej kulturze

Uroczyste otwarcie wystawy w Kamienicy przy ulicy Podmurnej 15 [wystawa poświęcona 16. Tczewskiemu

Spotkanie z Jerzym Gruzą: reżyserem filmowym i teatralnym, aktorem, wybitnym twórcą polskiej kultury organizator:

Spotkanie z Romualdem Koperskim: podróżnikiem, pilotem samolotowym, fotografem, dziennikarzem, muzykiem…  (spotkanie połączone z promocją

25/56