Tczew. Wiatrak typu holenderskiego – obiekt wpisany do krajowego rejestru zabytków obiekty widoczne:

Tczew. Mosty przez Wisłę. Widok od strony Lisewa Malborskiego (górna fotografia). Widok od strony tczewskiego

3/3