Tczew. Fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

Tczew. Fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

2/2