Tczew. Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 obiekty widoczne: siedziba Urzędu

Tczew. Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 obiekty widoczne: siedziba Urzędu

Tczew. Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 obiekty widoczne: siedziba Urzędu

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dawne Starostwo / współcześnie: siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim); obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim); obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

6/6