Tczewskie Zacisze / obszar przylegający do byłych terenów wojskowych, częściowo porośnięty lasem, miejsce

1/1