Tczew. Poświęcenie zmodernizowanego Zakładu Wodociągowego w Tczewie dnia 18 lutego 1929 roku. Wnętrze

Tczew. Poświęcenie zmodernizowanego Zakładu Wodociągowego w Tczewie dnia 18 lutego 1929 roku. Wnętrze

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dawne Starostwo / współcześnie: siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim); obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim); obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

5/5