Tczew. Mosty Tczewskie: most drogowy, most kolejowy / niem. Dirschau. Weichselbrücke mit

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem. Dirschau von

3/3