Tczew. Sesja popularnonaukowa „80-lecie zaślubin Polski z morzem (1920-2000)” – zaproszenie

Tczew. Sesja popularnonaukowa „80-lecie zaślubin Polski z morzem (1920-2000)” – zaproszenie

Sesja popularnonaukowa „80-lecie zaślubin Polski z morzem (1920-2000)”

W programie:

 • odtworzenie z taśm magnetofonowych pieśni: „Hymn Bojowy Armii Polskiej”, „Madelon”, „Quand Madelon”
 • recytacja wiersza Artura Oppmana (ps. Or-Ot), pt. „Do Jenerała Józefa Hallera” (uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie)
 • wystąpienie posła RP Jana Kulasa (zagadnienie: Znaczenie powrotu Pomorza do Macierzy)
 • wystąpienie Czesława Skonki (tytuł referatu: „Zasługi gen. Józefa Hallera dla Polski”)
 • wystąpienie Kazimierza Ickiewicza (tytuł referatu: „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku”)
 • promocja książki Czesława Skonki „Na szlakach Błękitnego Generała”
 • promocja książki Kazimierza Ickiewicza „Powrót Tczewa do Polski”
 • zwiedzanie szkoły, w której 30 stycznia 1920 roku zakwaterowano żołnierze generała Józefa Hallera (współcześnie: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, w latach 1920-1930 Państwowa Szkoła Morska w Tczewie)

organizator:

 • Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego” w Gdańsku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

patronat:

 • Poseł na Sejm RP Ziemi Tczewskiej – Jan Kulas

miejsce spotkania:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, ul. 30 Stycznia 59 (obecnie ul. Szkoły Morskiej 1)

data / termin spotkania:

 • 28 lutego 2000 roku (godz. 10:00-15:00)

osoby powiązane:

 • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny oraz współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa
 • Czesław Skonka (11 IV 1931 Łódź – 21 VI 2019 Gdańsk) – ekonomista, działacz organizacji turystyczno-krajoznawczych (od 1955 roku), współzałożyciel i redaktor (1958–1966) periodyku gdańskiej organizacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) „Jantarowe Szlaki”, od 1991 roku prezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, redaktor / wydawca czasopisma „Pieśń Skrzydlata”, autor publikacji Jan III Sobieski na Pomorzu (1985), Śladami Józefa Piłsudskiego w Gdańsku (1989), Za Gdańsk i brzeg morza (2005), Saga rodu Hallerów (2008), uhonorowany między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Księcia Mściwoja II, Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
 • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
 • Urszula Wierycho – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie (25.09.1996 – 30.04.2015)
 • Artur Franciszek Michał Oppman, ps. Or-Ot (1867-1931) – polski poeta okresu Młodej Polski emocjonalnie i pisarsko związany z Warszawą, publicysta, w latach 1901–1905 redaktor tygodnika „Wędrowiec”, w latach 1918–1920 redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”, członek Straży Piśmiennictwa Polskiego, troszczącej się o rozwój kultury i nieskazitelność języka ojczystego, członek honorowy Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1922), Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej
 • gen. Józef Haller (1873-1960) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca Wojsk Polskich, minister bez teki w drugim rządzie Władysława Sikorskiego, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa (1920), dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Generalny Inspektor Armii Ochotniczej (1920), harcmistrz, przewodniczący ZHP, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, prezes Komitetu PCK, Generalny Inspektor Artylerii, działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari, uhonorowany między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Orderem Legii Honorowej II Klasy (Francja, 1922), Odznaką Orła Harcerskiego ZHP, Krzyżem Wolności I i II Klasy (Estonia), itd.

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta formatu A4

hasła przedmiotowe:

Tczew – sesje naukowe, Pomorze – historia, Zaślubiny Polski z morzem 1920, 80-lecie zaślubin Polski z morzem (1920-2000), powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Pomorze 1918-1920, gen. Józef Haller (1873-1960), Państwowa Szkoła Morska w Tczewie

sygnatura:

DZS121

numer skanu:

dzs_0121

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content