Tczew. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera – na zdjęciu Mieczysław Izydorek, Roman Kirszling, Zenon Odya oraz Zyta Myszka

Tczew. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera – na zdjęciu Mieczysław Izydorek, Roman Kirszling, Zenon Odya oraz Zyta Myszka

W 1926 roku starosta tczewski, Wacław Dytkiewicz, podjął decyzję o utworzeniu w Tczewie szkoły zawodowej, umożliwiającej młodzieży zdobycie doświadczenia oraz umiejętności dostosowanych do potrzeb kształtującego się rynku pracy. Dnia 14 kwietnia 1926 roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pismem nr III D.R. 1902/26, powołał Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, która rozpoczęła działalność 1 września 1926 roku. W 1929 roku starostwo zakupiło budynek przy ulicy Sobieskiego 10, w którym wcześniej mieściła się fabryka maszyn rolniczych. Począwszy od roku 1938 szkoła kilkukrotnie zmieniała nazwę (Państwowe Gimnazjum Mechaniczne – 1938, Zasadnicza Szkoła Metalowa – 1950, Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Tczewie – 1951, Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia – 1952, Zasadnicza Szkoła Zawodowa o dwuletnim cyklu nauczania – 1953). Dnia 12 listopada 1957 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto oddział dla pracujących – kierunek mechaniczny i ogólnozawodowy. 1 września 1962 roku rozpoczęło działalność pięcioletnie Technikum Mechaniczne o specjalności: obróbka skrawaniem, zaś 2 grudnia 1962 roku Technikum dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Ważnym momentem było oddanie do użytku nowo wybudowanych warsztatów szkolnych znajdujących się na zapleczu budynku przy ulicy Sobieskiego 10.

1 września 1966 roku Technikum Mechaniczne przeniesiono do budynku przy ulicy Parkowej 1, przy ulicy Sobieskiego pozostała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w której od września 1972 roku wprowadzono nową specjalność: kierowca mechanik pojazdów samochodowych. W styczniu 1974 roku połączono Zasadniczą Szkołę Zawodową, Technikum Mechaniczne i Technikum dla Pracujących w jedną instytucję pn. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie. W skład kompleksu szkolnego wchodziły:

 • budynek przy ulicy Sobieskiego 10 [Zasadnicza Szkoła Zawodowa]
 • budynek przy ulicy Parkowej 1 [Technikum Mechaniczne]
 • budynki warsztatowe przy ulicy Sobieskiego 10
 • internat przy Placu Wolności (ob. Plac Generała Józefa Hallera)

za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 67-68

dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie w latach 1926-2004 (kadra kierownicza szkoły, która następnie weszła w skład Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie) / za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 67-68

 • kmdr mgr inż Antoni Garnuszewski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1926-1929)
 • inż Jan Stec (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1929-1934)
 • inż. Zwierzyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1934)
 • inż. Karabasz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935)
 • inż. Witold Wroczyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935-1939)
 • Stanisław Gniewosz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1945-1950)
 • Emil Gabański (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1950-1952)
 • Bernard Rezmer (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1952-1954)
 • mgr inż. Mieczysław Wysokiński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1954-1990)
 • mgr inż. Roman Kirszling (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1991-2002)
 • mgr Maciej Dunajski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 2002-2004)

osoby widoczne:

 • Mieczysław Izydorek – w latach 1963-1988 wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Hubera w Tczewie
 • Roman Kirszling – w latach 1991-2002 dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Hubera w Tczewie
 • Zenon Odya – samorządowiec, w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, uhonorowany m.in. Brązowym (2001) i Złotym (2010) Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
 • Zyta Myszka – była sekretarz miasta Tczewa [następca: Katarzyna Mejna – dotychczasowa szefowa Wydziału Organizacyjnego i Kadr], członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski; członek-założyciel TMZT z 1970 roku

osoby powiązane:

 • Maksymilian Tytus Huber (1872-1950) – naukowiec, inżynier mechanik, absolwent Lwowskiej Szkoły Politechnicznej (Wydział Inżynierii), asystent w Katedrze Budowy Dróg i Tuneli (Lwowska Szkoła Politechniczna), od 1908 roku profesor Politechniki Lwowskiej, rektor Politechniki Lwowskiej (w roku akademickim 1914/15 i 1921/22), członek Tymczasowego Komitetu Doradczo-Naukowego, kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktor honoris causa krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej  (1945), Politechniki Warszawskiej (1947) oraz Politechniki Gdańskiej (1950), wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki ciał stałych, autor hipotezy naprężenia materiałów zwanej „hipotezą Hubera”, patron Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Tczewie

miejscowość:

 • Tczew

obiekty widoczne:

 • sala tradycji / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Hubera w Tczewie

obiekty powiązane:

 • budynek przy ulicy Sobieskiego 10 / współcześnie: Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego (czas powstania obiektu: około 1900 roku, pierwotnie: Fabryka Maszyn Rolniczych, od 1 września 1929 roku Szkoła Rzemieślniczo- Przemysłowa Towarzystwa Rzemieślniczego w Tczewie, od roku 1938 Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, w okresie II wojny światowej obóz przejściowy; w roku 1974 rok doszło do połączenia dwóch działających niezależnie placówek szkolnych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum dla Pracujących w jedną instytucję: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Tczewie)
 • budynek przy ulicy Parkowej 1 / obecnie Zespół Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie przy ulicy Parkowej 1 (dawna szkoła mniejszości niemieckiej; czas powstania obiektu: około 1934-1935; współczesny Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego powstał z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera z Zespołem Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego; utworzony został na mocy Uchwały nr XVI/97/04 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2004 roku; w latach 2004-2006 zajęcia edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie prowadzone były w dwóch budynkach: przy ulicy Parkowej 1 i przy Placu Św. Grzegorza 5)

data:

21 czerwca 2000 roku

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, szkoły zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Tczewie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, ulica Parkowa, ulica Parkowa 1, Maksymilian Tytus Huber (1872-1950), Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego, Technikum Mechaniczne w Tczewie, szkoły Tczew

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XI5c-11266

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content