Tczew. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie

Tczew. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie

miejscowość:

 • Tczew

obiekty widoczne:

 • budynek szkolny przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 / obecnie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie (czas powstania obiektu: 1878-1880; pierwotnie szkoła obywatelska pierwszego stopnia, następnie kolejno: od 1882 roku Real Progymnasium Dirschau – szkoła realna / tczewskie progimnazjum, od 1934 roku Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne, w latach 1945 – 1968 gimnazjum i liceum ogólnokształcące [od 1957 im. Adama Mickiewicza], w latach 1968 – 1973 Zasadnicza Szkoła Dokształcająca]; historia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza sięga roku 1945, wówczas to, w dniach od 4 do 7 kwietnia, rozpoczęto zapisy do państwowego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego typu koedukacyjnego; zajęcia, poprzedzone mszą świętą w kościele farnym, rozpoczęły się 12 maja 1945 roku, początkowo odbywały się w gmachu gimnazjum żeńskiego przy ulicy 30-Stycznia [obecnie siedziba Urzędu Miejskiego; daw. Centrum Edukacji Dorosłych]; dopiero w lipcu 1946 roku gimnazjum i liceum przeniesione zostało do budynku szkolnego przy dawnej ulicy Stalina [obecnie ulica Obrońców Westerplatte 18]; 19 czerwca 1960 roku, w związku z obchodami 40. rocznicy istnienia placówki, odbył się w Tczewie zjazd absolwentów; w okolicznościowym artykule Michał Misiorny w sposób następujący wspomina lata spędzone w murach szkoły: Gdy więc wracam dziś do gimnazjum tczewskiego, nigdy prawie nie pamiętam, że to przede wszystkim okropnie rzeczowa szkoła, prawdziwa wylęgarnia lekarzy, inżynierów (jako bezpośrednie, bądź co bądź zaplecze dwóch najpoważniejszych uczelni gdańskich), że dostarczyła ona i innym zawodom sporo ludzi zdolnych i mądrych, że liczba jej absolwentów sięga tysięcy – i wreszcie – że to buda po prostu zacna i ważna…; w roku szkolnym 1966/1967 rozpoczęto przygotowania do likwidacji tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza; mimo licznych protestów ze strony uczniów, nauczycieli oraz Komitetu Rodzicielskiego szkoła, decyzją władz administracyjnych i partyjnych, oficjalnie zakończyła swoją działalność w roku 1967; w maju 1972 roku Wydział Oświaty podjął decyzję o połączeniu dwóch tczewskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 5 w jedną placówkę oświatową; przez kolejne miesiące zajęcia lekcyjne odbywały się równolegle w budynkach przy ulicy Wodnej oraz przy Placu Świętego Grzegorza, co znacząco utrudniało pracę pedagogom; dopiero w roku 1973 część uczniów przeniesiona została do gmachu przy ulicy Obrońców Westerplatte 18; 9 maja 1975 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza / za: Ocalić od zapomnienia: Zjazd Trzech Liceów : Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicz, Liceum Pedagogiczne, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej, s. 9-17

osoby powiązane (patron szkoły):

 • Adam Mickiewicz (1798-1855) – poeta, publicysta, wieszcz narodowy, działacz polityczny, wizjoner, najwybitniejszy, obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, polski twórca romantyczny, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, członek i założyciel Towarzystwa Filomatów – tajnego stowarzyszenia studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, w latach 1839-1840 profesor literatury łacińskiej w szwajcarskiej Lozannie, współzałożyciel i redaktor pisma „Trybuna Ludów”, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego, wykładowca literatury słowiańskiej w College de France, autor ballad, powieści poetyckich, utworów dramatycznych (m.in. „Dziady”), twórca epopei narodowej „Pan Tadeusz”, uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie:

 • Hubert Pawłowski – inicjator założenia w Tczewie specjalnego oddziału przeznaczonego dla dzieci upośledzonych umysłowo, do wybuchu II wojny światowej kierownik Szkoły Powszechnej nr 5 [w latach 1935-1937 rejon szkolny obejmował: Tczew, Górki oraz Zacisze]
 • Leon Motylewski – w latach 1945-1947 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie
 • Piotr Kleina – w latach 1947-1968 kierownik Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie
 • Mieczysław Zwoliński – w latach 1968-1972 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie
 • Józef Balcerowicz – od 1972 roku do grudnia 1987 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie
 • Edward Czaja – następca Józefa Balcerowicza; do września 2007 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie
 • Gabriela Makać – obecna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie

dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie:

 • Franciszek Szychliński – od 9 marca 1945 roku dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie [późniejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza]; Franciszek Szychliński uczestniczył w powołaniu do życia wielu tczewskich organizacji, m.in. Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Polskiego Czerwonego Krzyża Związku Nauczycielstwa Polskiego i Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • Kazimierz Iwiński – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1948-1950
 • Alfons Guziński – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1951-1952; organizator życia sportowego na Pomorzu, członek Rady Nadzorczej PSS „Społem” w Tczewie, długoletni członek i przewodniczący Komitetu Powiatowego Stronnictwa Demokratycznego, radny miejski kilku kadencji
 • Jan Troch – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1953-1955
 • Bronisław Wesołek – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1955-1957
 • Antoni Tomczyk – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1950-1951, 1952-1953, 1957-1967; członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, komendant tczewskiego Hufca ZHP

data:

30.11.1998

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, nauka, szkoły Tczew, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tczewie, ulica Obrońców Westerplatte 18, szkoły podstawowe, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tczewie – dyrektorzy, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie – dyrektorzy

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XI5b-11250

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content