Tczew. Zjazd absolwentów liceów (15-16 VI 2002 roku) – pocztówka okolicznościowa obiekty

Tczew. Wiatrak – obiekt wpisany do krajowego rejestru zabytków. Fragment ulicy Wojska Polskiego

12/12