Dziennik Bałtycki; 1992 /21-22.03.1992/; nr 69; s. 4

Dziennik Bałtycki; 1992 /21-22.03.1992/; nr 69; s. 4

autor artykułu:

Regina Osowicka

tytuł:

Odyseja Biblii (z działu: Lektura na weekend)

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, inkunabuły, książka drukowana, historia książki, piśmiennictwo, zabytki

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Pelplin, Biblia Gutenberga, Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, Antoni Liedtke, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, Jan Gutenberg z Moguncji, Diecezja Chełmińska, Diecezja Pelplińska, Biblioteka Polska w Paryżu, Bank of Montreal, Klasztor franciszkanów w Lubawie, Angers (Francja), Karol Estreicher, Karol Estreicher młodszy

osoby powiązane:

  • Antoni Liedtke (1904-1994) – doktor honoris causa, kapelan biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, infułat rzeczywisty diecezji chełmińskiej, kanonik kapituły katedralnej chełmińskiej, profesor i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu (od 1931 roku), członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także toruńskiego Towarzystwa Bibliofilów, diecezjalny konserwator sztuki, od grudnia 1935 roku dyrektor Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie [współcześnie Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie], od czerwca 1945 kapelan w Centrum Wyszkolenia Służby Zdrowia I Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii (w randze kapitana), duchowny rzymskokatolicki odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1939) oraz złotą odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” (1974), autor publikacji: Początki chrześcijaństwa na Pomorzu (1935), Początkowe dzieje seminarium chełmińskiego (1960), Tradycje naukowe Pelplina (1969), Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 r. (1971), Historia sztuki kościelnej w zarysie (1961), Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga (1981), Wojenne losy biskupa chełmińskiego S. W. Okoniewskiego 1939-1944 (1983) oraz Prawda o polskich żołnierzach internowanych w Miranda de Ebro (1978)
  • Karol Estreicher / Karol Estreicher młodszy (1906-1984) – historyk sztuki, encyklopedysta (współtwórca dwutomowej Encyklopedii staropolskiej wydanej w latach 1937–1939), prozaik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1951–1976 dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz premiera RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego, w latach 1957–1984 prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, kierownik Biura Rewindykacji Polskiego Mienia Kulturalnego przy rządzie RP w Londynie (ekspert Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. rewindykacji polskich dóbr kultury), członek alianckiej Komisji ds. Ochrony i Zwrotu Dóbr Kultury, nazywanej także Komisją Vauchera, członek honorowy Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, prezes Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie, członek zarządu polskiego PEN Clubu, uczony uhonorowany między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1959), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (21 lutego 1947, za wybitne zasługi na polu rewindykacji dzieł sztuki z Niemiec), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi (1954), itd. [życiowe motto K. Estreichera: „Polska jest jedyną rzeczą, na której mi naprawdę zależy. Kultura polska na całym terytorium państwowym polskim jest mi najcenniejszą. Bo wiem, że istnieją narody bez terytorium, bez języka, bez państwa, ale nie przetrwają narody bez kultury”]

sygnatura:

WP46

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0046

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content