Tczew. Cmentarz katolicki przy obecnej ulicy 30 Stycznia / tzw. „Stary Cmentarz Katolicki”

Tczew. Cmentarz katolicki przy obecnej ulicy 30 Stycznia / tzw. „Stary Cmentarz Katolicki”

Tczew. Cmentarz katolicki przy obecnej ulicy 30 Stycznia – tzw. „Stary Cmentarz Katolicki” / niem. Dirschau. Katholischer Kirchhof

obiekty widoczne:

  • teren cmentarza katolickiego (teren pod „Stary” Cmentarz Katolicki został wytyczony w 1870 roku przy ul. 30 Stycznia, w okolicy ówczesnych cmentarzy ewangelickiego i żydowskiego)
  • krzyż „Mąż Boleści” znajdujący się w centralnej części nekropolii (korpus krzyża pochodzi z łuku tryumfalnego dawnego kościoła podominikańskiego / obecnie: Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Kostki przy Pacu Świętego Grzegorza)
  • nagrobki

obiekty powiązane:

  • Kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)

datowanie:

około 1900-1907 [przed wysłaniem karty pocztowej]; por. dodatkowo typ pocztówki [od roku 1900 nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

  • karta pocztowa czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 3 listopada 1908 roku
  • karta adresowana do Dortmundu / współcześnie: miasto na prawach powiatu położone w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 3.11.1908

sygnatura:

Poczt652

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content