Dziennik Bałtycki (dodatek: Dziennik Tczewski); 1998 /4-5.07.1998/; nr 155

Dziennik Bałtycki (dodatek: Dziennik Tczewski); 1998 /4-5.07.1998/; nr 155

autor artykułu:

Józef M. Ziółkowski

tytuł:

Tczew ma swoją monografię: promocja w miejskiej bibliotece

autor zdjęcia:

Józef Ziółkowski / Józef M. Ziółkowski

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, Tczew – historia, opracowania historyczne, monografia, publikacja popularnonaukowa, monografia Tczewa, historia Tczewa, Tczew – monografie, promocja książki, biblioteka Tczew

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Historia Tczewa (monografia), Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Józef M. Ziółkowski, Kociewski Kantor Edytorski, Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii – Wydział Historyczny – Uniwersytet Gdański, Instytut Historii UG, Edmund Raduński, Kazimierz Ickiewicz, Rada Miejska w Tczewie, Jan Kulas, Wiesław Długokęcki, Barbara Okoniewska, Andrzej Groth, Marek Stażewski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Maciej Kowalski, Rada Miejska w Tczewie – Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej

osoby powiązane:

  • Józef M. Ziółkowski – dziennikarz, muzealnik, autor publikacji o tematyce regionalnej (m.in. „U Andzi i Maćka na Kociewiu”, „Szkice kociewskie”, „Świątynie Kociewia Tczewskiego”, „W delcie Wisły”, 'Myśliwskim tropem… 65 lat Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie”, „Drogi do sukcesu”, Kulisy międzywojennego Tczewa”, itd.), współzałożyciel i członek Kolegium Redakcyjnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, od 2007 roku związany z tczewską Fabryką Sztuk (główny specjalista ds. muzealnictwa), pomysłodawca, autor, a zarazem komisarz 33 wystaw o tematyce historycznej oraz biograficznej (m.in. „Tczew od osady do współczesności” (2008), „Pradzieje Tczewa” (2010), „Tczew 1807 – wielka wojna w małym mieście” (2011), ,„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata” (2012), „20 lat wolności Tczew 1920-1939″ (2016); za pracę na rzecz kultury odznaczony m.in.: medalem Pro Domo Trsoviensi, Kociewskim Piórem i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
  • Edmund Raduński – patriota, działacz samorządowy, ceniony publicysta, wydawca, dożywotni członek Towarzystwa Naukowego, kierownik tczewskiego Banku Ludowego, od kwietnia 1920 roku członek tymczasowej Rady Miejskiej (od sierpnia 1922 roku stały członek magistratu tczewskiego), od 1937 roku kierownik Wydziału Budżetowego Urzędu Miejskiego, autor obszernej publikacji monograficznej zatytułowanej „Zarys dziejów miasta Tczewa” – pierwszego wydanego w języku polskim opracowania historycznego poświęconego Grodowi Sambora, redaktor pisma „Kociewie” – regionalnego dodatku do „Gońca Pomorskiego” (od lipca 1938 do lipca 1939 roku wydano łącznie 12 numerów miesięcznika w całości poświęconego tematyce kociewskiej); w 1939 roku aresztowany przez gestapo, uwięziony w koszarach tczewskich, tam też zamordowany 13 października 1939 roku
  • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
  • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny oraz współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa
  • prof. dr hab. Wiesław Długokęcki –  kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2003–2008 prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UG, od 2012 roku dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Muzeum Gdańska [zainteresowania naukowo-badawcze: historia Prus, historia zakonu krzyżackiego, dzieje miast średniowiecznych]
  • dr hab. Barbara Okoniewska – profesor emerytowany Uniwersytetu Gdańskiego, autorka publikacji: Z problematyki dziejów osadnictwa na Żuławach (1986), Polskie środowiska ziemiańskie Pomorza i Wielkopolski wobec realiów ekonomicznych i politycznych II Rzeczypospolitej (1993), Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej : (ich aktywność gospodarcza i polityczna) (1991), itd.
  • prof. dr hab. Andrzej Groth – profesor nauk humanistycznych; w latach 1993-1996 wicedyrektor ds. kształcenia Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1993–1997 kierownik Zakładu Historii Polski i Historii Powszechnej XVI-XVIII wieku (Uniwersytet Gdański), w latach 1997-2004 kierownik Zakładu Historii Nowożytnej (Uniwersytet Gdański), w latach 1994-2000 kierownik Katedry Historii Nowożytnej Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, redaktor naukowy „Rocznika Elbląskiego”, członek: Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1985), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1988, w latach 1998–2003 przewodniczący Komisji Historycznej), Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (od 1990, od 1998 członek honorowy), Toruńskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005); odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), a także Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2006)
  • dr hab. Marek Stażewski – profesor nadzwyczajny UG; od 2002 roku kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego [zainteresowania naukowo-badawcze: dzieje społeczne Pomorza w XIX-XX w. (migracje, stosunki narodowościowe), archiwoznawstwo – dzieje archiwów na ziemiach polskich]
  • prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki Uniwersytetu Gdańskiego [zainteresowania naukowo-badawcze: teoria i metodologia historii, historia historiografii, ikonologia historyczna, bibliologia, historia kultury materialnej i jej dyscypliny pomocnicze, kampanologia historyczna]
  • Andrzej Grzyb (1952-2016; pseudonimy literackie: A.G.; A. Stefan Fleming; Andrzej S. Fleming; Andrzej Stefan Fleming; Anka z Boru) – polityk, samorządowiec, regionalista, senator VII i VIII kadencji, pisarz, poeta, w latach 1998-2002 starosta powiatu starogardzkiego, w latach 2002–2007 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autor ponad 20 publikacji (m.in. „Baśnie z Kociewia” (2000), „Cierpka tajemnica świata” (1996), „Dorsze z fiordów Wikingów” (2006), „Kociewska książka kucharska” (2008), „Myśliwska książka kucharska literacko okraszona” (2010), „Uroda Kociewia” (2012), „Pejzaż okoliczny” (1979); współtwórca i redaktor Litterariów – literackiego pisma studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz periodyku samorządowego „Merkuriusz Czarnej Wody”, przewodniczący Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, wiceprezes Spółki Autorów i Ilustratorów w Gdańsku, organizator czarnowodzkich Biesiad Literackich, pierwszy prezes Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”, laureat „Gdańskiego Kandelabra” – konkursu poetyckiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański (juror: Zbigniew Herbert), literat uhonorowany między innymi Skrą Ormuzdową (nagroda miesięcznika Pomerania) oraz „Kociewskim Piórem” – zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Nagrody Literackiej i Wydawniczej “Kociewskie Pióro”, trzykrotny laureat Kaszubsko-Pomorskich Targów Książki „Costerina”

sygnatura:

WP80

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0080

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content