Głos Wybrzeża; 1998 /06.07.1998/; nr 129 (15028)

Głos Wybrzeża; 1998 /06.07.1998/; nr 129 (15028)

autor artykułu:

Andrzej Zwicz

tytuł:

Spotkanie z książką (z działu: Tczew)

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, Tczew – historia, opracowania historyczne, monografia, publikacja popularnonaukowa, monografia Tczewa, historia Tczewa, Tczew – monografie, promocja książki, biblioteka Tczew

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Historia Tczewa (monografia), Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Kociewski Kantor Edytorski, Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Roman Landowski, 800-lecie miasta Tczewa, 800-lecie Tczewa 1198-1998, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii – Wydział Historyczny – Uniwersytet Gdański, Instytut Historii UG, Wiesław Długokęcki, Barbara Okoniewska, Andrzej Groth, Marek Stażewski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Maciej Kowalski, Zenon Odya

osoby powiązane:

  • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 R. Landowski prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki Scena Literacka „Propozycje”], miłośnik i piewca Kociewia uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000
  • prof. dr hab. Wiesław Długokęcki –  kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2003–2008 prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UG, od 2012 roku dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Muzeum Gdańska [zainteresowania naukowo-badawcze: historia Prus, historia zakonu krzyżackiego, dzieje miast średniowiecznych]
  • dr hab. Barbara Okoniewska – profesor emerytowany Uniwersytetu Gdańskiego, autorka publikacji: Z problematyki dziejów osadnictwa na Żuławach (1986), Polskie środowiska ziemiańskie Pomorza i Wielkopolski wobec realiów ekonomicznych i politycznych II Rzeczypospolitej (1993), Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej : (ich aktywność gospodarcza i polityczna) (1991), itd.
  • prof. dr hab. Andrzej Groth – profesor nauk humanistycznych; w latach 1993-1996 wicedyrektor ds. kształcenia Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1993–1997 kierownik Zakładu Historii Polski i Historii Powszechnej XVI-XVIII wieku (Uniwersytet Gdański), w latach 1997-2004 kierownik Zakładu Historii Nowożytnej (Uniwersytet Gdański), w latach 1994-2000 kierownik Katedry Historii Nowożytnej Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, redaktor naukowy „Rocznika Elbląskiego”, członek: Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1985), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1988, w latach 1998–2003 przewodniczący Komisji Historycznej), Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (od 1990, od 1998 członek honorowy), Toruńskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005); odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), a także Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2006)
  • dr hab. Marek Stażewski – profesor nadzwyczajny UG; od 2002 roku kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego [zainteresowania naukowo-badawcze: dzieje społeczne Pomorza w XIX-XX w. (migracje, stosunki narodowościowe), archiwoznawstwo – dzieje archiwów na ziemiach polskich]
  • prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki Uniwersytetu Gdańskiego [zainteresowania naukowo-badawcze: teoria i metodologia historii, historia historiografii, ikonologia historyczna, bibliologia, historia kultury materialnej i jej dyscypliny pomocnicze, kampanologia historyczna]
  • Andrzej Grzyb (1952-2016; pseudonimy literackie: A.G.; A. Stefan Fleming; Andrzej S. Fleming; Andrzej Stefan Fleming; Anka z Boru) – polityk, samorządowiec, regionalista, senator VII i VIII kadencji, pisarz, poeta, w latach 1998-2002 starosta powiatu starogardzkiego, w latach 2002–2007 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autor ponad 20 publikacji (m.in. „Baśnie z Kociewia” (2000), „Cierpka tajemnica świata” (1996), „Dorsze z fiordów Wikingów” (2006), „Kociewska książka kucharska” (2008), „Myśliwska książka kucharska literacko okraszona” (2010), „Uroda Kociewia” (2012), „Pejzaż okoliczny” (1979); współtwórca i redaktor Litterariów – literackiego pisma studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz periodyku samorządowego „Merkuriusz Czarnej Wody”, przewodniczący Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, wiceprezes Spółki Autorów i Ilustratorów w Gdańsku, organizator czarnowodzkich Biesiad Literackich, pierwszy prezes Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”, laureat „Gdańskiego Kandelabra” – konkursu poetyckiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański (juror: Zbigniew Herbert), literat uhonorowany między innymi Skrą Ormuzdową (nagroda miesięcznika Pomerania) oraz „Kociewskim Piórem” – zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Nagrody Literackiej i Wydawniczej “Kociewskie Pióro”, trzykrotny laureat Kaszubsko-Pomorskich Targów Książki „Costerina”
  • Zenon Odya – samorządowiec, w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, uhonorowany m.in. Brązowym (2001) i Złotym (2010) Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)

sygnatura:

WP81

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0081

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content