Głos Wybrzeża; 1999 /06.01.1999/; nr 3

Głos Wybrzeża; 1999 /06.01.1999/; nr 3

autor artykułu:

(zew)

tytuł:

Spotkanie z autorem (z działu: Tczew)

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, spotkanie autorskie, promocja książki, TCK – promocja książki, TCK – spotkanie autorskie, spotkanie autorskie 11 stycznia 1999, spotkanie autorskie 11.01.1999, wydarzenia kulturalne, zaproszenie

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Zbigniew Majchrowski, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Tczewskie Centrum Kultury, Ignacy Gogolewski, Janusz Majcherek

osoby powiązane:

  • Zbigniew Majchrowski – literaturoznawca, teatrolog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: filologia polska; seminarium literaturoznawcze prof. Marii Janion), w latach 2005-2007 zastępca dyrektora do spraw nauki Instytutu Filologii Polskiej UG, od 2006 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej w Instytucie Filologii Polskiej UG, członek zespołu redakcyjnego siedmiotomowej serii „Transgresje”, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przewodniczący jury 1. Konkursu Dramaturgicznego Strefy Kontaktu (konkurs zorganizowany przez Wrocławski Teatr Współczesny i Miasto Wrocław), krytyk teatralny publikujący między innymi na łamach „Gazety Gdańskiej” (1991; stały recenzent teatralny), „Tytułu” (1991-97 z przerwami; w 1991-95 członek redakcji kwartalnika „Tytuł”), „Teatru” (od 1992 z przerwami; członek Rady Programowej), „Twórczości” (1997-1998), „Odry” (2000, 2002, 2011), „Tygodnika Powszechnego” (2004-2005, 2016), „Tekstów Drugich” (2006), „Didaskaliów” (2016), nauczyciel akademicki odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej [zainteresowania naukowo-badawcze: historia literatury i kultury epoki romantyzmu, historia literatury i kultury wieku XX, dramat i teatr współczesny, antropologia literatury i sztuk widowiskowych, współczesna kultura medialna]
  • Ignacy Gogolewski – aktor teatralny i filmowy, reżyser, scenarzysta, pedagog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, aktor Teatru Dramatycznego w Warszawie (1959–1962 i 1968–1971), Teatru Współczesnego w Warszawie (1965–1968) oraz Teatru Narodowego w Warszawie (obecnie), dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach (1971–1974), Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1980–1985) oraz Teatru Rozmaitości w Warszawie (1985–1989), członek Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (1983), członek Narodowej Rady Kultury (1986), w latach 2005–2006 prezes Związku Artystów Scen Polskich
  • Janusz Majcherek – krytyk teatralny, felietonista, absolwent, a następnie wykładowca Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, w latach 1996-2006 redaktor naczelny czasopisma „Teatr”, w latach 2006-2010 członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Teatr”, w latach 2010–2011 koordynator programu studyjnego w warszawskim Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, w latach 2011-2012 kierownik literacki w warszawskim Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, od marca 2013 roku kierownik literacki / dramaturg w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, stały współpracownik Programu Drugiego Polskiego Radia (do 2018 roku), laureat Nagrody II stopnia im. Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie krytyki artystycznej

sygnatura:

WP94

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0094

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content